Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 14 september 2012

Sveaskog vill ha tidigare skogsavverkning

Sänk lagens krav på lägsta slutavverkningsålder med fem-tio år i norra Sverige. Det kräver Sveaskog - som nu får mothugg av skogsforskare.

Snabbväxande kulturskogar från 50-talet och framåt bör få slutavverkas tidigare än lagen tillåter, menar Sveaskog.
Bild 1/4Snabbväxande kulturskogar från 50-talet och framåt bör få slutavverkas tidigare än lagen tillåter, menar Sveaskog. FOTO: Lasse Modin
Herman Sundqvist på skogsbolaget Sveaskog vill sänka lagens krav på lägst slutavverkningsålder.
Bild 2/4Herman Sundqvist på skogsbolaget Sveaskog vill sänka lagens krav på lägst slutavverkningsålder. FOTO: Rolf Segerstedt
Bild 3/4 FOTO: Jan Vainult
Bild 4/4 FOTO: Mats Samuelsson

Meningarna går isär i debatten om hur virkesförrådet ska förvaltas i framtiden. Skogsstyrelsen – som fått frågan efter förslag från Sveriges största skogsägare, statliga Sveaskog – står som domare.

– Bolaget vill att vi sänker lägsta slutavverkningsålder i norr till samma nivå som i söder. Vi hinner inte nu men ska titta på detta under nästa år. Frågan är komplex och vi måste göra en noggrann analys för att se om det finns nya skäl för en ändring, säger Göran Rune, chef för Skogsavdelningen på Skogsstyrelsen.

En sänkning av lägsta slutavverkningsålder med mellan 5-10 år skulle innebära att nya stora arealer blir tillgänglig för avverkning för norra Sveriges skogsägare efter år 2020.

Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog, lade fram förslaget tidigt i våras.

– Skillnaden i slutavverkningsåldrar är konstig och som vi ser det finns det inga skäl till det. Ett tallbestånd med samma ståndortsindex i Dalarna får exempelvis avverkas vid 70 år medan den i de fyra nordligaste länen är lovlig vid 80 år – det är ologiskt och mycket märkligt. Föreskriften har ingen bäring i dag.

Enligt Herman Sundqvist innebär dagens regler att många av de skogar som börjar närma sig 70 år inte får avverkas trots att de har högre virkesförråd, grövre stammar och sämre förräntning än många äldre bestånd som avverkas i dag.

– Följden blir fler avverkningar i äldre skog som i genomsnitt har högre naturvärden än de kulturskogar som anlades på 1950-talet. Med dagens regler är de inlåsta för avverkning fram till efter 2020. Det är inte bra hushållning och ekonomi.

Lagen om lägsta slutavverkningsåldrar

  • I 1994 års skogsvårdslag, paragrafer 10 och 11, 3 kapitel ”Föreskrifter och allmänna råd” i stycket 3:3 står det för tall och gran: Föryngringsavverkning (slutavverkning, red anm) får inte ske i bestånd med lägre ålder än den som anges i tabellerna 4 och 5 i bilaga 2.
  • Ett exempel: Enligt tabell 4 så handlar det för norra Sverige om 80 år som lägsta tillåtna avverkningsålder för ståndortsindex G20 för gran och T 20 för tall. Motsvarande bestånd i söder får avverkas efter 70 år, enligt tabell 5.
  • I ”norra Sverige” ingår här de fyra nordligaste länen BD, AC, Y och Z.

Relaterade artiklar

Till toppen