Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 20 oktober 2014

Sådd sänker kostnaden när skogen ska föryngras

Frösådd kan vara upp till 70 procent billigare än plantering. Och eftersom besparingen görs i omloppstidens början blir effekten stor på beståndets totalekonomi. Men sådd lämpar sig inte överallt.

Så ett frö till högre lönsamhet. Om de dyrare plantagefröna blandas med beståndsfrö kan man tillgodogöra sig förädlingseffekten samtidigt som man får hög stamtäthet och lägre frökostnad.
Bild 1/3Så ett frö till högre lönsamhet. Om de dyrare plantagefröna blandas med beståndsfrö kan man tillgodogöra sig förädlingseffekten samtidigt som man får hög stamtäthet och lägre frökostnad. FOTO: Rolf Segerstedt
Sådd ger en tät föryngring med många stammar per hektar. Men omloppstiden blir något längre och i början är de små såddplantorna känsliga för mekanisk påverkan.
Bild 2/3Sådd ger en tät föryngring med många stammar per hektar. Men omloppstiden blir något längre och i början är de små såddplantorna känsliga för mekanisk påverkan. FOTO: Rolf Segerstedt
Bild 3/3 FOTO: Holmen

Enligt siffror från Skogforsk var sådd 40 procent billigare än plantering i södra Sverige under 2013. I norra Sverige skiljde det 20 procent till såddens fördel. Eftersom återbeskogningen sker i omloppstiden början får besparingar i det skedet mycket stora effekter på beståndets totalekonomi.

– Det brukar vara ännu större skillnader än så. Speciellt om man vill ha ett tätare bestånd, då blir skillnaderna betydligt större, säger Urban Bergsten, professor i skogsföryngring vid SLU.

Enligt Skogsstyrelsens informationsmaterial om sådd kan det vara 50-70 procent billigare än att plantera. Speciellt om man vill ha täta förband för en hög produktion med kort omloppstid, av till exempel contorta, blir sådd avsevärt billigare än plantering. Vid höga stamtätheter kan det på vissa ståndorter vid förstagallring gå att skörda uppemot 30 procent mer vedvolym än vid en traditionell stamtäthet på 2 000 stammar per hektar.

– Sådd ger fler stammar per hektar vilket minskar effekterna av viltbetning samtidigt som skogsägaren får större valfrihet i skötseln, fortsätter Urban Bergsten.

Men det finns också andra fördelar. Den högre stamtätheten ger bättre vedegenskaper och Skogsstyrelsens statistik över godkända föryngringar visar är sådd den säkraste metoden. 90 procent av sådderna klarar lagkraven. Motsvarande siffra för plantering är 80 procent och för naturlig föryngring 75 procent.

Sådden kan göras med beståndsfrön eller förädlade frön. De förädlade fröna ger högre tillväxt men är också dyrare.

– Men det går bra att blanda förädlade frön med beståndsfrön. De förädlade fröna tar täten ganska snabbt, och är lätta att identifiera vid fortsatt skötsel. Då får man både en hög stamtäthet och kan dra nytta av förädlingseffekten samtidigt som frökostnaden hålls nere.

Enligt Urban Bergsten är manuell sådd en metod som kan lämpa sig väl för kunniga privata skogsägare. Men det behövs markberedning, och sådd passar inte på alla marker:

– Idag är sådd främst en metod för norra Sverige, där kan det fungera på en stor del av arealen. I södra Sverige är konkurrensen från markvegetation ofta för hård och man kan även drabbas av uppfrysning eftersom det fryser och tinar många gånger under en vinter. De små groddplantorna är mycket känsliga för mekanisk påverkan. Det kan räcka med att en vattendroppe träffar en groddplanta för att den ska störas i utvecklingen.

Fakta: Rekommendationer för skogssådd

  • Geografiska områden: Hela Sverige utom västra Götaland.
  • Ståndorter: Torra och friska ristyper utan grusigt ytskikt.
  • Jordart: Grövre än finmo, ej grövre än sandig morän eller med grusigt ytskikt.
  • Markberedning: Möjligt att markbereda med bra resultat.
  • Trädslag: Tall, gran, contortatall.

Källa: Skogsstyrelsens Skötselserie nr 5, Sådd

Relaterade artiklar

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

[article_FBShare type=shares ]
[article_FBShare type=comments ]
Till toppen