Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 11 maj 2016

Nyckelbiotoper skapar desperation bland skogsägare

Allt fler nyckelbiotoper skapar desperation bland skogsägare i norra Dalarna. – Rödlistade arter hittas på varje skifte om en inventerare ges lite tid. Får det här fortsätta har vi snart inget att avverka, sa Bengt Halvarsson, Lima, på Mellanskogs årsstämma på Uppsala slott i går.

FOTO: Rolf Segerstedt

Bengt Halvarsson hade skrivit en motion angående nyckelbiotoper som lämnats till stämman av Norra Dalarnas skogsbruksområde (SBO). Härjedalens SBO hade en motion på samma tema. I motionerna efterlystes bland annat ett rättssäkert förfarande när Skogsstyrelsen klassar ett område som nyckelbiotop. Dessutom framfördes kritik mot att arter som, enligt rödlistan, bara klassas som "nära hotade" används som kriterium för definitionen av en nyckelbiotop.

Otroligt viktig fråga

– Det här är en otroligt viktig fråga, vi vill kunna bo kvar här uppe. I dag avgörs besluten av nyckelbiotopsinventerare, de är både polis och domare, sa Bengt Halvarsson som också ville ha kontinuerliga rapporter från LRF Skogsägarna om hur det näringspolitiska arbetet på området fortlöper.

– Det är inga problem att rapportera om aktuella ärenden, det köper vi, sa Sven Erik Hammar, styrelseledamot i Mellanskog, tillika ordförande i LRF Skogsägarna, och fortsatte:

Långt arbete

– Vi delar motionärernas uppfattning om den problematik som har uppstått när det gäller nyckelbiotoper. Efter ett långt arbete av oss (LRF Skogsägarna) har Skogsstyrelsen insett att man måste se över begreppet. Vi ger oss in i det arbetet med stor kraft, sa Sven Erik Hammar.

Enligt Sven Erik Hammar måste klassningen av nyckelbiotoper bli förutsägbar, gälla mindre och färre områden, anpassas till regionala förutsättningar och ge ekonomisk ersättning till markägaren.

– Vi måste backa bandet till 90-talet och återgå till den ursprungliga tanken med nyckelbiotoper, sa han.

Tydlig signal

Stämman beslutade att skicka båda motionerna vidare till LRF Skogsägarna.

I en motion från Nordöstra Hälsinglands SBO yrkade Sven Bergström Trolin på att namnet Mellanskog Skogsägarna byts till Mellanskog Skogsbrukarna. Det skulle ge en tydlig signal om att medlemmarna brukar sina skogar aktivt och ansvarsfullt, ett faktum som i dag ifrågasätts allt mer, enligt Trolin. Styrelseledamoten Erika Eriksson svarade att förslaget blir en del av en pågående varumärkesprocess inom Mellanskog, vilket godtogs av stämman.

Uppsala SBO motionerade om att Mellanskog ska fördjupa samarbetet med Södra Skogsägarna. Motionärerna yrkade att "föreningsstämman uppdrar åt föreningsstyrelsen att inleda ett arbete i motionens anda". Stämman antog motionen sedan ordet inleda bytts ut mot ordet fortsätta.

Relaterade artiklar

Till toppen