Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Teknik 23 februari 2018

Trä står högt i kurs hos arkitekter

Trä står högt i aktning hos framför allt konsulter och arkitekter när det gäller att förorda bärande material, visar en enkät från Sverige Bygger.

FOTO: Marie Henningsson

Rapporten från Sverige Bygger är baserad på svar från 496 byggherrar, 340 konsulter och 358 byggentreprenörer.

Frågorna i delrapport 2 i undersökningen avser hållbart byggande och vilka bärande konstruktioner som förespråkas inom detta område.

Vanligast att förorda trä

Vanligast är att förorda trä, bland små, medelstora företag, med en nivå som ligger på mellan 20 procent och 30 procent i alla företagsstorlekar. Betong hamnar på en andra plats, med nivåer på mellan 10 procent och 16 procent, beroande på företagsstorlek.

 De mest förordade konstruktionerna för ett mer hållbart byggande.
De mest förordade konstruktionerna för ett mer hållbart byggande. FOTO: Sverige Bygger

Konsulter förordar trä

Konsulter, primärt arkitekter förordar i högst utsträckning trä som ensamt bärande material, eller kombinerat med andra bärande material. Byggherrarna förespråkar i högre utsträckning betong, och då i olika kombinationer av framför allt av betong, trä och stål. Även arkitekterna är, efter enbart trä, även positiva till kombinationer av betong, trä och stål, visar undersökningen.

”Det syns även tydligt att arkitekterna förordar trä, eller kombinationer där trä finns med, i högre utsträckning än övriga målgrupper. Byggherrarna förordar å andra sidan i högre utsträckning än de övriga betong eller kombinationer där betong ingår”, skriver Sverige Bygger i sin presentation av rapporten.

Träindustrin har lyckats

Därav kan man dra slutsatsen, skriver Sverige Bygger: ”i den mån det handlar om att påverka beslutsfattarna på projekten om vilken bärande konstruktion som är mest hållbar ger denna rapport en indikation om att betongindustrin lyckats bättre hos byggherrarna än hos övriga målgrupper och träindustrin har lyckats bra överlag men allra bäst hos arkitekterna”,

Det skiljer sig dock mellan olika kategorier. Exempelvis finns bland större konsulter en tendens att i högre utsträckning förorda trä, medan mindre konsulter förordar betong mer än vad de större gör. Däremot så förordar större byggföretag i högre utsträckning betong, medan mindre byggföretag i högre utsträckning förordar trä.

LÄS OCKSÅ: Japan bygger skyskrapa av trä

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen