Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ekonomi 26 januari 2018

Vrak i massaveden på väg bort

Den gamla stridsfrågan om orättvisa vrakavdrag på massaved kan vara på väg mot en lösning. Branschen överväger att helt slopa vrak och i stället införa "prima och sekunda trave". En bättre och enklare kvalitetsbedömning är målet.

FOTO: Anders Andersson

I mellersta och norra Sverige har skogsägare länge vädrat sitt missnöje över att de fått volymavdrag på grund av vrak i massaveden, trots att de anser att leveransen varit felfri.

”Mer transparent system”

Felfria travar existerar dock inte i praktiken, hävdar experter på virkesmätning. Oavsett vem som har rätt kan det nya system som övervägs komma att undanröja tvivel hos missnöjda skogsägare.

– Det skulle bli ett mer transparent system som är lättare att förstå, säger Lars Björklund, chef för VMU (virkesmätning utveckling), inom SDC, Skogsbrukets IT-företag.

Missnöjet hos skogsägarna uppstår när deras leveranser införlivas i så kallade kollektiv i mellersta och norra Sverige. Kollektiv i det här sammanhanget innebär en stor mängd virkesleveranser, ofta från olika leverantörer, under exempelvis ett år.

Vrakandelen underskattas

Ur kollektivet tas stickprov där varje enskild stock i en enskild leverans mäts och bedöms. Ett skäl till kollektivmätning är att vrakandelen normalt underskattas av virkesmätarna vid travmätning. De ser ju inte virket i mitten av travarna.

Stickprovsmätningen leder i sin tur till en generell omräkningsfaktor för virkeskollektivet som används för att korrigera volym och vrakandel. När det gäller vrak handlar det ofta om en korrigering på ett par procent uppåt.

”Kan slå rejält mot enskilda skogsägare”

Enskilda skogsägare som levererat virke med liten eller ingen vrakandel kan då missgynnas, medan de som levererat onormalt mycket vrak kan gynnas om vrakandelen underskattats i travmätningen.

– En del kallar det för ”kompanistryk” andra för ”den kollektiva rättvisan”. För bolag som levererar stora volymer så jämnar det ut sig över tid. Men för enskilda skogsägare, som levererar några lass då och då, kan det slå rejält, säger Lars Björklund, som leder arbetet med att utveckla ett alternativ till kollektivmätningen.

 Lars Björklund, chef för VMU (virkesmätning utveckling), inom SDC, Skogsbrukets IT-företag.
Lars Björklund, chef för VMU (virkesmätning utveckling), inom SDC, Skogsbrukets IT-företag. FOTO: Pär Helander

Enligt Lars Björklund är en övergång till klassning av prima och sekunda travar nära förestående. Tanken är att ett formellt beslut ska fattas till våren.

– Det har visat sig att industrin generellt sett är nöjd med det virke den får. Uppskattningsvis 95 procent av alla travar ger inga problem i produktionen och skulle därmed kunna klassas som prima även om de innehåller en mindre volym som idag skulle ge vrakavdrag. Men det finns fel där det i princip är nolltolerans. Fel trädslag eller övergrova stockar skulle ge sekunda trave med lägre pris eller mätningsvägran, säger Lars Björklund.

Ett systemskifte kan ske hösten 2019 om ett beslut fattas i vår. I så fall väntas systemet även bli infört i södra Sverige, enligt Lars Björklund.

Så här skulle det fungera:

Dagens system med vrakavdrag

– Varje virkestraves vrakandel i procent beräknas. Om vrakandelen är 3 procent dras 3 procent bort från travens volym. Skogsägaren får betalt för 97 procent av volymen. Den volym som klassats som vrak betalas i regel med noll kronor per kubikmeter.

Eventuellt nytt system med prima och sekunda trave

– Prima trave. Släpps efter snabb bedömning igenom mätstationen utan anmärkning. Skogsägaren får betalt för 100 procent av volymen prima massaved.

– Sekunda trave. Släpps efter snabb bedömning igenom mätstationen med anmärkning. Skogsägaren får betalt för 100 procent av volymen sekunda massaved.

Gränsfall analyseras av virkesmätare för bedömning om traven är prima eller sekunda.

Prisskillnad

– Priset på prima massaved blir högre än priset på sekunda massaved. Vid en eventuell övergång till prima/sekunda trave får parterna komma överens om vad som är en rimlig prisrelation för en prisneutral övergång.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen