Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skogsskötsel 14 december 2018

Städning av skog används för att slippa nyckelbiotoper

Vid städningsgallringar tas skogens naturvärden bort för att undvika att skogen klassas som nyckelbiotop. Det är en skogsåtgärd som förekommer, men det är oklart hur vanlig den är.

FOTO: Mats P. Ostelius

Av rädsla för att skogar med höga naturvärden ska klassas som nyckelbiotoper blir en del skogsägare extra noga med att städa i sina skogar. Vid dessa omvända naturvårdsgallringar tas död ved, äldre träd och löv bort.

Ibland tas skogsmaskiner in för att genomföra en extra gallring några eller något år före slutavverkningen. Kvar står en enhetlig och likåldrig skog som garanterat får okej för slutavverkning av Skogsstyrelsen.

– Det händer ibland att skogsägare ber oss att gallra bort gamla vindfällen och naturträd i äldre skogar. Varenda markägare vet om att det kan vara riskabelt att ha skog med höga naturvärden, säger en skogsentreprenör i södra Norrland, som vill vara anonym.

Hysch-hysch

Den extra gallringen är omgärdad av hysch-hysch. När Land Skogsbruk ringer runt till 12 skogentreprenörer i olika delar av landet medger de flesta att de sena gallringarna förekommer i viss omfattning, men de vill inte att deras namn nämns i en artikel.

Städningsgallringarnas utbredning är alltså oklar. Jonas Bergquist, skogsskötselexpert på Skogsstyrelsen, menar att det saknas information som tyder på att det skulle vara ett betydande problem.

– Jag har hört talas om detta, men det går inte att säga hur mycket det förekommer i verkligheten eller om det mest är ett brännande argument i debatten om nyckelbiotoper, säger Jonas Bergquist.

Krävs samråd

Enligt skogsvårdslagen ska slutavverkningar på minst 0,5 hektar anmälas till Skogsstyrelsen medan röjning och gallring som är produktionsfrämjande inte kräver anmälan. Men i Miljöbalken står det att markägaren därutöver har anmälningsskyldighet vid åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön.

För områden med nyckelbiotopskvalitet krävs därför samråd. Det gäller även om skogsområdet ännu inte klassats som nyckelbiotop, enligt Jörgen Ringagård, lagspecialist på Skogsstyrelsen. Städningsgallring kan därför vara olaglig.

– Den här regeln är svår att tillämpa och ger ett visst utrymme för olika tolkningar, säger Jörgen Ringagård.

LÄS MER: Nyckelbiotopsrika marker ger ersättning – andra blir utan

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen