Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skogsskötsel 29 januari 2018

Skogsbrukets ökade naturhänsyn gynnar skogsfåglarna

Skogsbrukets naturhänsyn har ökat under de senaste 20 åren och det har gynnat fågellivet. Men under senare tid har utvecklingen planat ut, varnar forskarna bakom en rapport.

Naturvårdsarbetet gynnar bland annat skogens fågelliv. Under 20 år har, av 58 skogslevande fågelarter, 33 ökat, 6 minskat och 19 är kvar på samma nivå. Det visar en studie från forskare vid Lunds universitet i tidskriften Forest Ecology and Management.

På rätt väg

Resultatet från studien pekar på att vi är på rätt väg i vårt naturvårdsarbete, betonar Therese Lindström, ekolog på Södra.

– Det är både glädjande och även lite förvånande att vi ser positiva resultat efter så kort tid, säger hon till Land Skogsbruk.

 Stjärtmes är en av de fåglar som ökar i antal i Sverige, enligt studien.
Stjärtmes är en av de fåglar som ökar i antal i Sverige, enligt studien. FOTO: IBL

Allmänn förbättring

I rapporten framhåller forskarna att de årliga ökningarna av skogsmängd, skogskvalitet och ihop med sommartemperaturer har bidragit till den allmänna ökningen av antalet skogsfåglar i Sverige. Samtidigt kan skönjas en tendens att ”många av de positiva trenderna i skogsstrukturerna sedan mitten av 1990-talet tycks ha upphört nyligen”, skriver forskarna.

– Det gäller för hela Sverige. För Södra ser vi dock inte denna utplaning i våra uppföljningar av naturhänsyn vid våra skogsbruksåtgärder, tvärtom bli vi bättre och bättre både vad gäller antal och kvalitét av olika faktorer. Kanske skiljer det vad gäller trenderna i naturhänsyn i olika delar av landet, säger Therese Lindström.

Arbetar systematiskt

Södra har, framhåller hon, arbetat systematiskt med naturvård i skogsbruket för att bland annat stärka den biologiska mångfalden. Att fåglarna har blivit fler beror även på andra orsaker, såsom klimatförändringar men enligt Södra har också den ökade naturhänsynen betydelse för skogens fågelliv.

På Södra visar uppföljningar efter avverkning att jämfört med 2007 lämnas numera i snitt 20 träd per hektar istället för 14. Fler lövträd ger fler bopoatser för fåglarna och ökar antalet insekter, och därmed mängden insekter och mat till fåglarna. Hon pekar på en ökning för bland annat tofsmesen och stjärtmesen, medan däremot spillkråka och rödvingetrast har minskat och grönsångare ligger kvar på en stabil nivå.

– Att ökningen för arterna planar kanske man kunde förvänta sig då uppgångar vanligtvis planar ut efter ett tag. Samtidigt ger det också motivation till att bli ännu bättre och det ska bli spännande att följa utvecklingen framöver, säger Therese Ekström.

LÄS OCKSÅ: Döda högar är fulla med liv

Relaterade artiklar

Till toppen