Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 29 januari 2010

WWF kräver: Stoppa lodjursfällorna!

Lodjuren skadas i fällorna, därför bör Naturvårdsverket förbjuda fångsten inför årets jakt. Det kräver Världsnaturfonden, WWF.

FOTO: ROLF SEGERSTEDT
FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Världsnaturfonden stöder sig på rapporten “Fällfångst av lodjur” som Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har skrivit på uppdrag av WWF. I rapporten konstateras att av de lodjur som fångas i fällor har 46 procent träflis i magen och minst 17 procent har skador på klorna. Skador som huvudsakligen uppstått när lodjuret försökt ta sig ut ur fällan.

– Lodjursfällor bör förbjudas eftersom tillsynen av fällorna är mycket bristfällig och myndigheterna gör få kontroller av fällorna. En stor del av de fångande lodjuren skadas där innan de skjuts. Fälljakten utgör några få procent av det antal lodjur som dödas under licensjakten och behovet av dem är litet, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på WWF i ett pressmeddelande.

Av de fällor som anmäldes till lodjursjakten 2009 (totalt 148) saknades det information om 38 (modell inte angiven) och hela 35 av de som anmäldes till länsstyrelserna var olagliga – vilket länsstyrelserna i vissa fall har påpekat för innehavaren. Brottförebyggande Rådet (Brå) nämner i rapporten “Illegal jakt på stora rovdjur” att lodjur har fångats i fällor som aldrig har registrerats.

– WWF hoppas att Naturvårdsverket stoppar fällfångsten av lodjur under årets licensjakt eftersom kontrollen inte fungerar, är oetisk och under senare år endast utgjort en liten del av jakten. Rapporten visar på bristande kontroll hos myndigheterna när det gäller rovdjursjakt, säger Lasse Gustavsson.

I början av februari tar Naturvårdsverket beslut om årets lodjursjakt. Om riksdagens beslut från i höstas följs kan antalet lodjur som får skjutas i år öka kraftigt jämfört med förra året. Den svenska lodjursstammen kan komma att minskas ned till 250 föryngringar. Tidigare mål var 300 föryngringar, skriver WWF.

Relaterade artiklar

Till toppen