Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 22 januari 2010

Vindkraften spräckte deras turistplaner

Familjen Gustafsson ville starta Bo på Lantgård med turridning. Men deras gård har successivt omringats av 150 meter höga vindkraftverk och turistplanerna är lagda på is. Kraftverkens buller och negativa inverkan på landskapsbilden lockar inga turister, anser de.

Helena Gustafsson, här med döttrarna Karolin och Sara, var den som födde idén att starta turridning. FOTO: BÖRJE FÖRSÄTER
Helena Gustafsson, här med döttrarna Karolin och Sara, var den som födde idén att starta turridning. FOTO: BÖRJE FÖRSÄTER

Oxhult, Kåphult, Dansbygget och Norra Långhultsbygget. Fyra grannbyar mitt i skogsbygderna i sydöstra Halland. Här har närmiljön för flera boende påverkats starkt av 12 stycken, cirka 150 meter höga, vindkraftverk.

Vindkraftsparken är Sveriges första i skogsbygd. 11 av verken står på Sveaskogs kronopark Oxhult, några mil öster om Laholm. Samtliga ägs och drivs av företaget Arise Windpower.

I Kåphult, några kilometer längre norrut, har enskilda fastighetsägare arrenderat ut mark för ytterligare 10 verk. Det kan innebära att två verk hamnar runt 700 meter från Rolf och Majvor Gustafssons gård i Norra Långhultsbygget.

Skogsland besöker paret en dag i början på januari. Snön faller lätt och i diset, ett par kilometer bort, reser sig vindkraftverken i Oxhult högt över trädtopparna. Varje torn anmäler sin närvaro med två blinkande rödljus i toppen. Många upplever ljuset som störande, framför allt i mörker.

Sikten är begränsad när Rolf, Majvor och sonen Niklas Gustafsson med familj, promenerar kring den tänkta hästgården. Ändå syns 8 av de 12 verken i Oxhult av vilka det närmaste står på 1,5 kilometers avstånd. Hur mycket de hörs varierar från tid till annan, berättar de. Just denna dag får man spetsa öronen för att höra dem. Uppförs nya verk, på betydligt närmare håll, räknar de med ett påtagligt buller i området. Att starta Bo på Lantgård med turridning känns inte aktuellt längre.

– Nej, tankarna på det ligger långt borta nu. Vi vågar ju inte satsa med vindkraftverk så nära inpå, säger Rolf Gustafsson.

Gårdens 25 hektar skog och 10 hektar bete ger i dag små intäkter, säger de. Samtidigt vill familjen genomföra ett generationsskifte. En utvecklad verksamhet skulle underlätta för Niklas och hustrun Helena att ta över. Både Helena och äldsta dottern Karolin, som går på Naturbruksgymnasium, har ett brinnande hästintresse.

– Det är synd att det har blivit så här. Jag tror att turridning hade kunnat gå bra eftersom vi ligger nära flera större städer. Det hade också kunnat bli ett bra jobbalternativ för Karolin när hon är klar med gymnasiet, säger Niklas Gustafsson.

Innan projektet lades ner hann Rolf och Majvor få ett förhandsbesked om att få bygga en övernattningsstuga på ägorna.

– Men platsen där vi tänkte bygga ligger bara 570 meter från ett av de 10 verk som nu planeras i Kåphult. Att bygga så nära går förstås inte, säger Rolf Gustafsson.

Verket som han åsyftar är ett av två som kan komma att byggas på mark tillhörande centerpartisten och kommunalrådet Erling Cronqvist. Gustafssons har, i en överklagan till Miljödomstolen, bland annat begärt att de två verken ska flyttas längre bort. Ett domstolsutslag väntas i början på året.

– Miljödomstolen är faktiskt de enda som har lyssnat på oss. De kom hit på ort och ställe och hade ett möte med närboende, med Arise Windpower och med kommunen, säger Rolf Gustafsson.

Familjen har i dag tvingats att acceptera vindkraftverken. Stillheten och en stor del av skönhetsvärdet är och förblir borta så länge de står där. Funderingar på att fastighetsvärdet troligen har påverkats negativt finns också.

Den uppkomna situationen tas med jämnmod, trots allt. Familjemedlemmarna som Skogsland träffar ger ett positivt, sakligt och balanserat intryck. De verkar inte ödsla energi på negativa tankar. Och någon egentlig bitterhet mot de grannar som arrenderar ut mark för vindkraft känner de inte.

– Nej, det tjänar ingenting till även om man tycker att de åtminstone borde ha informerat oss om sina planer. Men ytterst är det ju Laholms kommun som har tillåtit det här. Det är konstigt att kommunen inte är mer rädd om sina medborgare, säger Majvor Gustafsson.

Relaterade artiklar

Till toppen