Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 18 april 2019

Vi närmar oss nästa tekniksprång

Yxan, barkspaden och tvåmansmotorsågen har ersatts av digitalisering och mikroelektronik. Nu väntar Land Skogsbruks krönikör Anna Stjernström nyfiket på nästa tekniksprång.

Jag ska villigt erkänna att jag inte är kunnig på teknik. Men jag är riktigt nyfiken på vad som blir nästa utvecklingssprång inom skogsbruket.

Skogsarbete bedrevs ju länge med hantverksmässiga metoder, muskelkraft och hästkraft. Yxan hade en given plats i var huggares utrustning alltifrån det industriella genombrottet från mitten av 1800-talet och förblev central även efter att stocksågen och sedermera timmersvansen tagit över fällningen. Det har gjorts beräkningar som visat att det under 1870-talet i genomsnitt tog fyra arbetstimmar att hugga och forsla fram en timmerstock till närmaste flottled.

Tidsåtgången hade minskat i början av 1930-talet

I inledningen av 1930-talet hade tidsåtgången visserligen minskat, men arbetssättet och arbetsgången var i stort sett densamma. Hästar, verktyg och arbetskraft lånades till stora delar in säsongsvis från jordbruket. Drivningarna i skogen skedde vanligtvis på olika platser från år till år, till skillnad från den industriella produktionen som utfördes i fasta anläggningar. Arbetskraftstillgången var stor och incitamenten inte tillräckligt starka för att någon märkvärdig teknisk förändring skulle ske.

Den stora förändringen kom efter världskrigen

Efter världskrigen blev läget ett annat. Arbetskraftsbrist, stigande lönekostnader och hårdare konkurrens på den internationella marknaden för skogsprodukter manade på rationalisering och mekanisering från och med 1950-talet. Motorsågarna fick sitt egentliga genombrott. Traktorerna gjorde sitt första intåg i skogen, därefter alltmer specialiserade som skogsmaskiner.

Fjärran är nu yxan, barkspaden, tvåmansmotorsågen och flera arbetstimmar per träd. Digitalisering och mikroelektronik är här. Motsvarande stock tar idag mindre än en minut.

Trycket på förändring blir allt större

Inom bland annat ekonomisk historia talas om så kallade utvecklingsblock där flera innovationer och förutsättningar i kombination samverkar på ett sådant sätt att helheten kumulativt blir större än summan av de enskilda delarna. Några välkända parhästar ur historien kan nämnas; ångan och stålet, förbränningsmotorn och elektriciteten, kombinationer utifrån vilka kraftiga utvecklingssprång kunnat ta avstamp.

I dagsläget råder brist på maskinförare. Driftskostnaderna stiger, konkurrensen ökar både om skogsråvaran och om skogen i sig. Vi iakttar konsekvenserna av klimatförändringarna i skogen och finner klimatlösningar i skogen, men allt tycks driva på mot en kokpunkt och förändringstrycket tilltar.

Vilket blir nästa utvecklingsblock inom skogsbruket?

Anna Stjernström, skogsägare, historiker

LÄS MER: Vi skogsägare behöver nya patentLÄS MER: Kulor av aska ska ge ny näring i skogen

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen