Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 10 juni 2016

"Vi knyter ihop områden med mycket lövskog"

Lövträden trivs i Östra Vätterbranterna. Här samsas ädlare trädslag som lind, ask och ek med björk och fågelbär. Med projektet Lövsuccé ska markägare inspireras att vilja satsa mer på löv- och blandskogar.

Områden med särskilt höga värden finns inritade på kartan liksom områden som är utvecklingsbara.
Bild 1/4Områden med särskilt höga värden finns inritade på kartan liksom områden som är utvecklingsbara. FOTO: Marie Henningsson
Närheten till Vätten och de branta höjderna gör att lövträd trivs i biosfärområdet Östra Vätterbranterna.
Bild 2/4Närheten till Vätten och de branta höjderna gör att lövträd trivs i biosfärområdet Östra Vätterbranterna. FOTO: Marie Henningsson
Bild 3/4 FOTO: Marie Henningsson
Johannes Järhult har idéer om vad han vill utveckla i Rastorp. Marielle Gustafsson och Mattias Pontén gillar hans tankar och kommer med goda råd.
Bild 4/4Johannes Järhult har idéer om vad han vill utveckla i Rastorp. Marielle Gustafsson och Mattias Pontén gillar hans tankar och kommer med goda råd. FOTO: Marie Henningsson

Försommaren har kommit av sig när Johannes Järhult, Rastorp, får besök av Mattias Pontén från Skogsstyrelsen och Marielle Gustafsson från länsstyrelsen i Jönköping. Men regn och kyla kan inte dölja den lövrikedom som finns på de 65 hektar skog som Johannes Järhult brukar och äger.

– Jag har räknat till 21 olika arter av träd och buskar, men då har jag räknat med allt, från lind till brakved, säger Johannes Järhult.

Han kontaktade Mattias Pontén på Skogsstyrelsen för att få lite råd om hur han skulle kunna ta hand om sitt löv och eventuellt också bedriva kontinuitetsskogsbruk på en del av fastigheten som även består av en hel del gran. Mattias kände direkt att Johannes Järhults fastighet skulle kunna passa in i lövsuccén. Fastigheten ligger precis i det område i Östra Vätterbranterna där man har slagit fast att det finns flera områden med mycket höga naturvärden. Och mellan dessa områden finns det utvecklingsområden.

Grön infrastruktur

– Det vi vill göra i Lövsuccén är att knyta ihop områden med mycket lövskog genom att satsa på föryngring av löv, eller skötselåtgärder som gynnar löv, på de marker som är utvecklingsbara mittemellan. Då får vi större sammanhängande lövskogsområden i olika successionsstadier, säger Marielle Gustafsson.

Hon kallar det grön infrastruktur, ett begrepp som har börjat användas allt oftare och som innebär just detta, att knyta ihop områden med höga biologiska värden genom att få med de utvecklingsbara områdena däremellan. I projektet Lövsuccé framhåller man även att ett varierat skogsbestånd blir mindre sårbart och uppfattas även som attraktivt och tilltalande.

– Om man satsar lite mer på löv i dagens skogsbruk så ger det ett mer lövrikt skogslandskap i framtiden och förutsättningarna för arter knutna till lövskog blir bättre, säger Marielle Gustafsson.

Inspirera till utveckling

Projektet bygger på att inspirera till skötsel och utveckling, inte bara till bevarande. Någon markägare kanske vill anlägga ny lövskog, andra, som Johannes Järhult, vill lyfta det löv som redan finns på fastigheten. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop projektet Lövsuccé, genomföra en analys över lövets utbredning i Östra Vätterbranterna och informera, skogsstyrelsens att bidra med kunskap och råd, Intresset är stort. En skogsdag i oktober där även Södra, LRF och SLU medverkade, samlade 90 personer, flera skogsägare anmälde direkt att de var intresserade.

– Det är så roligt med alla markägare som har varit så positiva till det här projektet, säger Mattias Pontén som genast ser potentialen i Johannes Järhults skog.

Relaterade artiklar

Till toppen