Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 16 november 2017

Växande reservat kapar allmänningsskogens vinst

Drygt sex miljoner kronor i lägre intäkt. Så ser prislappen ut för Jokkmokk Allmänningsskog när reservatsbildningarna får full effekt, resultatet blir en stor förlust för bygden.

 Christian Rimpi är allmänningsförvaltare för Jokkmokks Allmänning.
Bild 1/2 Christian Rimpi är allmänningsförvaltare för Jokkmokks Allmänning. FOTO: ROLF SEGERSTEDT
 Utöver tidigare reservatsbildningar är Jokkmokks Allmänning på väg att mista brukningsrätten av ytterligare 14 000 hektar, visar Christian Rimpi.
Bild 2/2 Utöver tidigare reservatsbildningar är Jokkmokks Allmänning på väg att mista brukningsrätten av ytterligare 14 000 hektar, visar Christian Rimpi. FOTO: Rolf Segerstedt

På lördag håller allmänningsskogen stämma och då får de 900 delägarna ta ställning till en alternativ budget som innebär en stor förlust.

– Hittills har vi kunnat flytta avverkningar mellan poster när skogsareal blivit skyddad, men det fungerar inte länge till. Staten stryper våra möjligheter. Därför har vi tagit fram en alternativ budget för att på ett tydligt sätt visa för medlemmar och samhället vad all reservatsbildning innebär i kronor. Vi presenterar en ”normal” budget också, men vi måste börja gardera oss för krympande intäkter. Samtidigt hoppas vi kunna köpa till mark av staten för att mildra reservatseffekten, säger Christian Rimpi, som är allmänningsförvaltare i Jokkmokk.

Hoppas väcka debatt

Styrelsen pekar i budgeten på effekten där drygt 6 miljoner kronor står på spel. En ”normal” budget pekar nämligen på en intäkt på 15 530 000 kronor, medan den alternativa budgeten som tar fullt hänsyn till krympande avverkningsmogen skog landar på 9 500 000 kronor. Förhoppningen är att ”prislappen” ska väcka debatten om de statliga reservatsbildningarnas effekt på lokalsamhället.

– Allmänningens överskott, 5-6 miljoner kronor, går vanligen ut till delägarnas egen verksamhet. Eftersom vi har skogarna långt från industrin är det pressad lönsamhet, vårt ersättningssystem är ofta skillnaden mellan plus och minus i det enskilda skogsbrukandet, säger Christian Rimpi.

Flera får bidrag

Utöver skogsvårdsåtgärder så stöttar allmänningen jordbruk, vägbyggen och vägunderhåll. Dessutom får ungdomsidrott, pensionärsföreningar och byagårdar bidrag, liksom fiskutsättning och mycket annat.

– Vi kan även gå in och stötta intressanta företagsprojekt genom vårt dotterbolag. Allmänningen har stor betydelse för hela bygden, men alternativbudgeten visar att vi är på väg att tappa de miljoner som gör det möjligt.

”Kompenserar inte”

Just nu är Jokkmokks allmänningsskog på väg att mista ytterligare 14 000 hektar i en ny reservatbildning.

– Diskussioner pågår om att förvärva mark från Sveaskog, men den skog som vi eventuellt kan köpa är till stor del ung- och gallringsskog med små volymer så på kort sikt kompenserar det inte. Antalet avverkningsbara poster kommer att minska drastiskt.

”När är det nog?”

Christian Rimpi tycker att det är hög tid att myndigheter och politiker tar ställning till reservatens effekter i fjällkommunen.

– Mer än halva kommunarealen är redan skyddad och de planer som finns nu gäller skogar med naturvärden som finns i den redan skyddade arealen. När är det nog?

Fotnot: Jokkmokks Allmänning är sedan 1886 en gemensamhetsägd mark med 900 delägare, arealen omfattar på 78 000 hektar, varav 61 000 hektar är produktiv.Läs mer: PREMIUM. Allt fler fjällskogsägare tvingas stämma staten

Relaterade artiklar

Till toppen