Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 17 augusti 2018

Vägrar vika sig för kraftgigantens luftledning

Det blev ett kompakt motstånd från markägarhåll när beskedet kom för fyra år sedan från Svenska kraftnät: Vi ska bygga en 400-kilovoltsledning i luften, från Ekhyddan utanför Oskarshamn i Småland ner till Hemsjö i Blekinge.

 Karl-Johan Gunnarsson, Anders Åkesson, Mats Blomberg och Helene Lantz.
Karl-Johan Gunnarsson, Anders Åkesson, Mats Blomberg och Helene Lantz. FOTO: Marie Henningsson

Närmare 800 fastighetsägare skulle bli berörda av den 18 mil långa ledningen som främst skulle gå genom skogsmark i sydöstra Sverige. Svenska kraftnät skulle stöta på ett envist och orubbligt motstånd. Markägarna har genom åren företrätts av sina organisationer LRF och Södra. Dessa organisationer har i sin tur haft stöd från samtliga berörda kommuners ledningar samt av flera riksdagspolitiker och lokala nätverk.

Drivit envist

Under de här fyra åren har de alla med envishet drivit att den 18 mil långa ledningen ska grävas ner. Lika envist har Svenska Kraftnät hävdat att ledningen måste gå i luften, enligt dem finns inte tekniken för att gräva ner den här typen av ledning och det skulle dessutom fördyra ledningen avsevärt.

 Karl-Johan Gunnarsson, Helene Lantz, Mats Blomberg och Anders Åkesson har i fyra år kämpat för att få ledningen nedgrävd.
Karl-Johan Gunnarsson, Helene Lantz, Mats Blomberg och Anders Åkesson har i fyra år kämpat för att få ledningen nedgrävd. FOTO: IBL

– Vi har hela tiden framhållit att Svenska kraftnät måste titta på alternativ, mer marksnål teknik. Vi tycker inte heller att den demokratiska processen har gått rätt till. Vi driver också att hela ersättningsfrågan måste ses över. Mark är för billig idag. Vore det dyrare att få tillgång till mark skulle man utreda andra alternativ, säger Helene Lantz, LRF Sydost.

Ska ge plats

Karl-Johan Gunnarsson är markägare i Långasjö. För hans del kommer cirka en hektar 60-årig granskog att huggas ner för att ge plats åt ledningen. Det är utstakat var ledningen ska gå. Han har fått påstötningar om att det är dags för provborrning inför fundamenten.

– Nu vill Svenska kraftnät öka tempot i processen. Jag kommer, som tidigare, yttra mig negativt om såväl förundersökning som byggandet av kraftledningen, säger Karl-Johan Gunnarsson.

 Stolpe för ledning.
Stolpe för ledning. FOTO: Marie Henningsson

Den demokratiska processen ger han inte mycket för. Det har ordnats samrådsmöte efter samrådsmöte. Men trots att budskapet från dem som berörs av ledningen är entydigt: Vi vill ha en nergrävd ledning, så är det bara luftalternativet som Svenska Kraftnät går vidare med.

– När alla, från riksdagspolitiker till enskilda markägare, är emot ett luftalternativ så väljer man ändå att gå vidare med det, utan att titta på alternativet att gräva ner ledningen. Jag tappar respekten när ett statligt verk agerar så. De möten som har genomförts är låtsasmöten, säger Karl-Johan Gunnarsson.

Engagerad i frågan

Anders Åkesson, riksdagsledamot för Centerpartiet, är en av dem som engagerat sig i frågan. Han har bland annat försökt få svar på frågan om det verkligen inte finns teknik att gräva ner kabeln. I höstas arrangerades en hearing i riksdagen om den här ledningen och om teknikval.

– Då sa teknikföretaget ABB i plenum att de har tekniken och att de bygger och säljer till andra länder. Det har hänt mycket annat också sedan projektet presenterades. Då skulle den byggas för att förstärka elnätet i södra Sverige. Nu ska den även kunna försörja norra Europa med el. Är det då rimligt att svenska markägare ska stå för marken, säger Anders Åkesson.

Vad har då de här fyra årens arbete lett till, förutom att fördröja processen? Jo, framför allt att frågan blivit politisk. Äganderätten har också seglat upp som en valfråga.

– Allt arbete vi gjort tillsammans har inneburit att vi fått upp det på den politiska dagordningen. Det går inte att hantera människor så här, säger Mats Blomberg, Södra.

– När man hänvisar till samhällsintressen så är det ju faktiskt så att även jord- och skogsbruket är ett samhällsintresse. En kraftledning måste byggas så att den medför minsta möjliga intrång, säger Helene Lantz.

Hoppas på granskning

Nu hoppas markägarna och deras organisationer att Energimarknadsinspektionen gör sitt jobb. Det vill säga går till botten och bemödar sig med att göra en totalgranskning av alternativ och att man lyssnar till exempel ABB och andra som arbetar med alternativa tekniklösningar.

– Det kan bli så att Energimarknadsinspektionen väljer att låta beslutet gå direkt till regeringen, säger Mats Blomberg.

FAKTA: 400-kilovoltsledningen i sydost

Svenska kraftnät planerar en ny luftledning mellan Ekhyddan, Oskarshamn och Hemsjö i Blekinge via Nybro för att förstärka stamnätet för el i sydöstra Sverige. Enligt Svenska kraftnät behövs den eftersom mer el transporteras genom regionen, bland annat på Nordbalt. Med ledningen minskas risken för att ett fel i stamnätet leder till stora strömavbrott. Koncessionsansökan ligger nu för behandling hos Energimarknadsinspektionen. Den nya ledningen plantas i drift 2023.

LÄS OCKSÅ: Kamp för nedgrävd kraftledning

Relaterade artiklar

Till toppen