Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 31 maj 2019

Våge känner sig lurad på köp av skog

Våge Svensson att köpte 2 240 hektar skog av Skogssällskapet. Men när det var dags att avverka framkom att ytterligare delar av skogen än vad som tidigare var känt skulle skyddas, något som Skogssällskapet inte talat om. Han fick rätt att pröva fallet i Högsta domstolen men något skadestånd fick han inte.

 Våge Svensson, skogsägare från Helsingborg, känner sig lurad av Skogssällskapet.
Våge Svensson, skogsägare från Helsingborg, känner sig lurad av Skogssällskapet. FOTO: Torbjörn Esping

– Jag är djupt besviken, men som lydig medborgare får man acceptera det, säger Våge Svensson från Helsingborg som hösten år 2009 köpte 2 240 hektar skog av Skogssällskapet i Svartedalen i Bohuslän.

Svartedalen, tre mil norr om Göteborg, beskrivs som Västkustens största skogs- och vildmarksområde av riksintresse för friluftsliv och naturvård. När Våge Svensson skulle avverka sade Skogsstyrelsen stopp då Länsstyrelsen hade planer på utökat skydd.

Känner sig lurad

Våge Svensson visste att det fanns restriktioner för skogen men att det fanns planer på ytterligare skydd än vad som redan fanns visste han inte. Det var dock ingen nyhet för den tidigare ägaren Skogssällskapet. Under våren 2009 fått en promemoria från Länsstyrelsen som ville att Skogssällskapet skulle informera en köpare om Länsstyrelsens planer på utökat skydd.

Men denna promemoria fick aldrig Våge Svensson. Han känner sig lurad av Skogssällskapet.

– Jag har gjort många köp och försäljningar, men aldrig råkat ut för något sådant här. Och har aldrig varit i en domstol.

”Irrelevant”

Skogssällskapet tycker inte att man har lurat Våge Svensson och undanhållit viktig information för honom. Bilagorna i promemorian var flera år gamla och diskussionerna om utökat skydd mellan Länsstyrelsen och Skogssällskapet var avslutade.

– Skogssällskapet ansåg att den information som inte lämnades vidare till potentiella köpare var irrelevant, säger Ulf Ekström, bolagsjurist på Skogssällskapet.

Stämde Skogssällskapet

Efter flera års förhandlingar med Länsstyrelsen blev 245 hektar av de 1 430 hektaren produktiv skogsmark skyddad på olika sätt. Våge Svensson fick ersättning för intrånget, men inte något för att hans skogsbruk på resten av fastigheten blivit mycket sämre arronderat i och ineffektivt på grund av alla avverkningsförbud.

Efter uppmaning från sina rådgivare gick Våge Svensson vidare och stämde Skogssällskapet på drygt fem miljoner kronor, pengar som han ansåg att fastigheten minskat i värde.

Fick rätt att pröva ärendet

Tingsrätten sa nej till Våge Svenssons begäran att klaga på felaktigheterna i köpet då de framfördes först 4,5 år efter att han upptäckt det. Men hovrätten och Högsta Domstolen gav honom rätt att pröva ärendet.

– Det här är mycket viktigt och av allmänt intresse, att man som köpare kan få upprättelse även om det gått så lång tid som fyra år, säger Våge Svensson.

Köparen ska ha en väl tilltagen tid på sig att överväga sin situation efter vetskap om felet. Och det var först när han förhandlat klart med Länsstyrelsen och värderat om fastigheten som Våge Svensson fick klart för sig hur mycket resten av skogen förlorat i värde.

Inte rätt till skadestånd

När tvisten väl prövades och avgjordes i tingsrätten fick Våge Svensson dock inte rätt till skadestånd från Skogssällskapet. Skogssällskapet har enligt tingsrätten inte uppsåtligen eller av grov vårdslöshet undanhållit någon information. Våge Svensson borde själv ha förstått att det kunde bli fråga om utökade skydd. Och dessutom har Våge Svensson enligt tingsrätten blivit fullt kompenserad genom intrångsersättningar.

Rätten tycker dock att det är anmärkningsvärt att Skogssällskapet inte informerat köparen om Länsstyrelsens propåer.

Våge Svensson tycker att inte att tingsrätten har förstått att han även förlorar pengar på den sämre arronderingen han har kvar. Men han tänker inte överklaga.

Fakta Våges skog i Svartedalen

Areal: 2 179 ha

Areal utan avverkningsrestriktioner: 1 231 ha

Areal med avverkningsrestriktioner: 593 ha

Impediment: 312 ha

Betesmark: 43

Köpeskilling: 70 550 000

Källa: Syna.se och Göteborgs tingsrätt

LÄS MER: Spekulation drev upp priset på skog i Danderyd

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen