Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 19 maj 2019

Utmaningen: Förklara skog för EU-politiker

Det finns ingen gemensam europeisk skogspolitik. Men gång efter annan dyker det upp frågor i EU som kan få konsekvenser för det svenska skogsbruket. Inför EU-valet har landets skogsägarföreningar och LRF Skogsägarna känt politikerna på pulsen.

 Lennart Ackzell ägnar tid att att träffa EU-politiker och förklara skogsfrågor.
Lennart Ackzell ägnar tid att att träffa EU-politiker och förklara skogsfrågor. FOTO: Marie Henningsson

– Det är viktigt för oss att ha EU-parlamentariker på plats som driver skogsfrågor. Enskilda politiker kan ha en avgörande roll för vilka beslut som fattas, säger Lennart Ackzell, internationell samordnare på LRF Skogsägarna.

Sverige har 2 procent av rösterna i Europaparlamentet vilket innebär att varje enskild ledamot inte kan göra så mycket på egen hand.

– Men genom att driva frågorna hårt i sina politiska grupper och lyckas få med sig parlamentariker från andra länder kan de nå framgång. Kraftfulla politiker som har ett engagemang att driva våra frågor är Sveriges och Finlands chans i EU, säger Lennart Ackzell.

”EU är bra men inte för skogen”

Jordbruket och skogen i EU står helt skilda från varandra, även om samme lantbrukare i Sverige berörs av beslut som tas inom båda områdena.

– EU är jättebra, men inte för skogen! Medan jordbruket pratar ersättningar och en gemensam jordbrukspolitik och ser en ökad import av livsmedel exporteras skogsbrukets produkter till 85 procent.

Skogsengagerade politiker

Landets skogsägarföreningar har tillsammans med LRF Skogsägarna skickat ut en enkätundersökning till samtliga partiers toppnamn. I några fall har man valt kandidater som står längre ner på listan eftersom man vet att just den personen har ett engagemang för skogsfrågor.

Träffar EU-politiker

Lennart Ackzell berättar att LRF Skogsägarna lägger ner mycket tid på att träffa politikerna i EU för att beskriva situationen i det svenska familjeskogsbruket och öka kunskapen och förståelsen.

– Jag får hela tiden mota Olle i grind, säger Lennart Ackzell.

Så här påverkas du som skogsägare av EU:

EU:s inre marknad främjar frihandel och rörlighet mellan medlemsländerna. EU verkar också för frihandelsavtal med länder utanför EU. Detta är en förutsättning för den svenska skogssektorn där 80 procent av de träbaserade produkterna exporteras till andra länder.

EU:s landsbygdpolitik bidrar med en gemensam politik för landsbygdsutveckling. Idag finns olika typer av miljöstöd att söka för kompetensutveckling eller för att öka skogens mångfald.

Det finns ingen gemensam skogspolitik i EU eftersom skogarna och skogsbruket skiljer sig åt så mycket mellan länderna. Detta är positivt och något som Sverige som land bör värna.

En låg förståelse för skogsfrågor gör att lagstiftning inom områden som exempelvis miljö, klimat och energi kan hamna helt fel och slå undan fötterna för det svenska skogsbruket.

Inom klimatområdet diskuterades under förra mandatperioden indirekta nivåer för hur mycket skog ett land skulle kunna avverka. Detta stoppades lyckligtvis, dels på grund av insatser från svenska EU-parlamentariker som stod upp för det svenska skogsbruket.

Källa: LRF Skogsägarna

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen