Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 7 juli 2019

Utbrända skogen i Kårböle på väg att få nytt liv

Ett år efter branden har Björn Brink inlett återbeskogningen av sin utbrända fastighet. Framför allt blir det tall som tar plats på de magra markerna, berättar han.

 2017 genomförde Björn Brink flera första- och andragallringar för att sätta fart på skogstillväxten på fastigheten nära Kårböle i Hälsingland. Ett år senare brann det mesta upp.
2017 genomförde Björn Brink flera första- och andragallringar för att sätta fart på skogstillväxten på fastigheten nära Kårböle i Hälsingland. Ett år senare brann det mesta upp. FOTO: Mats P. Ostelius

Den mark som tidigare dominerades av tallskog i upp till 70 års ålder är i dag till stora delar ett gigantiskt, avbränt hygge. Uppe på höjdlägena bjuds man på en milsvid utsikt över nejden. Markens förnalager är avsvett och ljusgröna, nya blad av asp och björk ger en skarp kontrast mot den brända, svarta marken.

– Man kunde faktiskt skönja både asp och björk redan i augusti i fjol, kort efter att branden hade släckts. Växtligheten kommer fort tillbaka, säger Björn Brink.

 I vissa bestånd är kronorna gröna och träden tycks ha klarat sig i branden.
I vissa bestånd är kronorna gröna och träden tycks ha klarat sig i branden. FOTO: Mats P. Ostelius

Svårt odla löv

Även om han är positiv till blandskog, och inser att den också bör kunna stå emot skogsbrand bättre, tror han att markerna är för svaga för att han skulle kunna satsa på mer lövträd i den nya skogen.

– Det är magra marker här, mycket sandig mo, säger Björn Brink, som därför i huvudsak kommer att återbeskoga med tall.

– Jag väljer det trädslag som passar bäst på den aktuella marken, säger han.

Snar dags för plantering

Cirka 50 hektar av arealen låter han plantera redan i sommar. Det gäller de områden där det tidigare stod klen ungskog med en ungefärlig höjd på upp till två meter.

– Det som står kvar där är i princip brända pinnar, många är mer eller mindre avbrända och nära att falla omkull. Där planterar vi redan nu mellan de tunna stammarna, säger Björn Brink.

 Även i rejält steniga markpartier bedöms det vara möjligt att plantera. För ett år sedan förlorade Björn Brink 330 hektar skog i branden i Kårböle, Hälsingland. I dag, som tröst i bedrövelsen, möjliggör försäkringsersättningen återbeskogning, amortering av banklån och investering i ny skogsmark.
Även i rejält steniga markpartier bedöms det vara möjligt att plantera. För ett år sedan förlorade Björn Brink 330 hektar skog i branden i Kårböle, Hälsingland. I dag, som tröst i bedrövelsen, möjliggör försäkringsersättningen återbeskogning, amortering av banklån och investering i ny skogsmark. FOTO: Mats P. Ostelius

Skogsbränderna sommaren 2018

– Framför allt i juli förra året utbröt cirka 50 skogsbränder på sammanlagt cirka 25 000 hektar. Det motsvarar knappt en promille av Sveriges totala skogsareal på 28 miljoner hektar (inklusive impediment).

– Från inledningen av juli började skogsbränder drabba flera delar av Sverige, och vid mitten av månaden härjade runt 50 skogsbränder samtidigt över stora delar av landet. Cirka 7 000 räddningsinsatser gjordes, bland annat med internationell hjälp.

– De mest utsatta regionerna var Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Gävleborg, Dalarna, Uppland och östra Småland. I Ljusdals kommun härjade flera bränder på sammanlagt cirka 10 000 hektar i närheten av byn Kårböle.

Källa: Wikipedia

En del ungskog, som hann bli 8-10 meter hög, är helt utbränd. Tillsammans med sin skogsinspektor konstaterar Björn Brink att det finns en hel del tallkott på marken. Det indikerar att det finns frö som kan ge naturliga plantuppslag.

– Därför avvaktar vi här i ett eller annat år för att se vad som händer, säger Björn Brink.

 Branden har drabbat träden olika hårt.
Branden har drabbat träden olika hårt. FOTO: Mats P. Ostelius

Gröna kronor kvar

En del bestånd i samma höjd har fortfarande gröna kronor och lämnas orörda tills vidare.

– Vi tror att de bestånden överlever även om de kanske kommer att självgallras till viss del. Vi får se vad som händer, säger Björn Brink.

Där skogen avverkats och forslats bort blir det konventionell hyggesvila i ett till två år innan plantering. Eller blir det frösådd?

– På den rena sandiga mon funderar vi på att prova frösådd. Det är jämn och fin mark som är lätt att köra på med en maskin, säger Björn Brink.

 Uppslag av björk.
Uppslag av björk. FOTO: Mats P. Ostelius

”Elden har redan skött markberedningen”

Vissa avverkade områden är rejält steniga, men Björn Brink räknar ändå med att de ska gå att plantera.

– Vi ser att det i många fall går att få ner plantor mellan stenarna. Dessutom står det en del fröträd kvar som förhoppningsvis kan ge en del naturlig föryngring, säger han.

Oavsett föryngringsåtgärd blir det ingen markberedning när den utbrända skogen ska återställas hos Björn Brink.

– Nej, elden har redan skött markberedningen. Förnan är bortbränd och mineraljorden är blottlagd, säger han.

LÄS MER: Björn förlorade kampen mot brandenLÄS OCKSÅ: Enskogens markägare vädjar om ny mark

Relaterade artiklar

Till toppen