Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 5 november 2009

Tysklönnen jagas med röjsåg

Klappjakt på lövträd i södra Sverige. Det låter som ett skämt, men är blodigt allvar. I Helsingborgs kommun jobbar man just nu aktivt med att hejda den invandrade sykomorlönnens utbredning.

Anders Blomberg, som arbetar med att röja bort sykomorlönn från Helsingborgs kommuns tätortsnära skogar, visar ett bestånd strax norr om stan med ett kraftigt uppslag av sykomorlönn.
Anders Blomberg, som arbetar med att röja bort sykomorlönn från Helsingborgs kommuns tätortsnära skogar, visar ett bestånd strax norr om stan med ett kraftigt uppslag av sykomorlönn.

I Helsingborg har man i flera års tid försökt dämpa sykomorlönnens framfart i kommunens skogar, men i höst har man inlett en ny offensiv i de tätortsnära skogsområdena.
– Vi har hållit på med att ta bort sykomorlönn i säkert tio år nu. Tidigare har vi främst gallrat i naturområden och naturreservat. Nu gör vi en större insats i tätortsnära natur för att försöka minska spridningen, berättar Fredrik Bengtsson, ekolog på Helsingborgs kommun.
– Vi vill ha flerskiktade skogar, en blandning av arter och i synnerhet ädellöv. Problemet med sykomorlönnen är att den konkurrerar ut både eken och boken som vi vill gynna. Det är en tidsaspekt; om vi låter tiden ha sin gång kommer säkert bok att komma upp efter en generation sykomorlönn, men vi vill inte vänta så länge, säger Fredrik Bengtsson.
Att sykomorlönnen är bättre på att föröka sig än vår inhemska art, skogslönnen, kan Skogsland se med egna ögon när vi traskar runt i strandskogen strax intill Sofiero slott utanför Helsingborg. På en fläck som röjts i somras breder redan en tät matta av decimeterhöga sykomorlönnplantor ut sig. Trädskiktet domineras av bok men fullvuxna sykomorlönnar i varierande åldrar finns utspridda i skogen.
Sykomorlönnen förekommer bara rikligt i sydvästra Skåne, kring Malmö och Helsingborg och i större lövskogsområden i närheten. Men arten är i princip sprid i hela landskapet, enligt inventeringar som Lunds Botaniska förening genomfört i Skåne.
Sykomorlönnen är släkt med vår inhemska art, skogslönnen. Men eftersom sykomorlönnen är en invandrad art kan den enligt Skogsvårdslagen inte betraktas som ett ädellövträd.
En skogsägare som odlar sykomorlönn skulle utan hinder i lagen alltså kunna växla över till granskog. Men om sykomorlönnen livskraftigt förökar sig i ädellövskog blir den enligt lagen ett problem.
Skulle Skogsstyrelsen kunna ålägga markägare som får starka förökningar av sykomorlönn i sina ädellövskogsbestånd att rensa bort trädarten?
– Ja, det skulle vi i alla fall rent teoretiskt kunna göra. Annars följer de inte lagen, säger Lars Andersson på Skogsstyrelsen i Höör.
Något fall där Skogsstyrelsen behövt uppmana någon skogsägare att rensa bort sykomorlönn känner dock Lars Andersson inte till.

Relaterade artiklar

Till toppen