Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 15 april 2010

Tyskland har större virkesförråd än Sverige

Finland och Sverige är EU:s skogrikaste länder. Men tittar man på tillväxten får vi se oss förbisprungna av Tyskland. Förbundsrepublikens skogar hyser i dag ett virkesförråd större än Sveriges, och det växer i rask takt.

Tysklands marker lämpar sig väl för bl.a. vinodling, men även skogsodling. Landet hyser faktiskt ett större virkesförråd än Sverige. Bilden; vinodling i Rheinland-Pfalz. Foto: DAN BIRGERSSON
Tysklands marker lämpar sig väl för bl.a. vinodling, men även skogsodling. Landet hyser faktiskt ett större virkesförråd än Sverige. Bilden; vinodling i Rheinland-Pfalz. Foto: DAN BIRGERSSON

I Norden är Sverige skogens konung. Vi har den största skogsarealen, omkring hälften av regionens virkesförråd och vi är det land som avverkar den högsta andelen av vår skogs tillväxt.

Om vi mäter skogen i volymenheter är det dock Tyskland som är EU:s skogrikaste land. EU:s tillika folkrikaste land är till en tredjedel – 10,7 miljoner hektar – täckt av skogar. På denna yta står cirka 3,5 miljarder kubikmeter skog. Skogsarealen i Sverige är i dag 22,3 miljoner hektar produktiv skog, medan vårt virkesförråd i dag är på cirka 3,3 miljarder kubikmeter.

Tyskland har således ett något större virkesförråd än Sverige, men på mindre än halva vår areal.

En förklaring är förstås att skogen i Tyskland växer på avsevärt bättre boniteter, en annan att det tyska skogsbruket är mer inriktat på timmerproduktion.

I Tyskland satsar man liksom här hemma stort på att minska sina koldioxidutsläpp genom att bland annat öka tillväxten och skogsarealen. Den senare har tack vare många återbeskogningsprojekt sedan 1992 ökat med i genomsnitt 17600 hektar per år.

Fotnot: Siffrorna från Tyskland är hämtade från Bundesforschungsinstitut medan data från Sverige kommer från Skogsstyrelsen.

Relaterade artiklar

Till toppen