Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 15 september 2019

Tusentals mil vägar ska klassas i skogen

Över 10 000 mil skogsbilvägar ska inventeras i Götaland. 2023 ska jobbet vara klart och då hoppas skogsbranschen på bättre förutsättningar för att planera avverkningar och transporter på ett effektivt sätt.

 Joel Persson, Södra
Joel Persson, Södra FOTO: Marie Henningsson

Det är ett stort arbete, Branschgemensam vägklassning i Götaland, som startade i april i år. Alla dessa mil med skogsbilvägar ska inventeras av 11 inventerare på heltid under fem år. Det är mycket pengar som branschen satsar på det jobb som Biometria utför och bakom initiativet står nio av de större aktörerna i Götaland.

”Ett jätteprojekt”

Men man är säker på att arbetet kommer att betala sig. Enligt en studie från Skogforsk kostar den bristfälliga informationen om landets skogsbilvägar en krona per kilometer, eller 25 miljoner kronor, per år.

– Det här är ett jätteprojekt. Det har inte gjorts någon stor inventering av skogsbilvägarna i Götaland sedan 1990-talet, säger Joel Persson, entreprenörs- och transportutvecklare på Södra.

Fakta: Detta ingår i inventeringen:

Funktionell vägklass. Vägens betydelse för transporter. Indelas i tre klasser 7/8/9.

Framkomlighet. Hur vägen är dragen i terrängen: kurvornas radie, vägbredd och breddökning i kurvorna. Fritt från hinder i sid- och höjdled.

Vändmöjlighet. Möjlighet till rundkörning eller vändning vid vägslut. Typ av vändmöjlighet.

Svängmöjlighet. Möjlighet att svänga i en korsning med olika fordonskombinationer.

Tillgänglighet (bärighet). När på året och under vilka väderleksförhållanden som en timmerbil (fordon med vikt enligt BKI) kan nyttja vägen.

Dessutom registreras vägbredd, slitlager och förekomst av vägbommar och broar.

Rätt vara i rätt tid

Det finns flera anledningar till att branschen vill ha bättre koll på skogsbilvägnätet. Bra skogsbilvägar är bland annat avgörande för att industrin får rätt råvara i rätt tid.

– Vi ser verkligen värdet av detta, dels för att vi kommer ha en större variation på vår lastbilsflotta framöver i och med att det allmänna vägnätet nu börjat öppnas upp för lastbilar med högre bruttovikter, BK4. Men också med tanke på att det blir vanligare med ett mer varierat klimat. Förra året hade vi till exempel en vinter med mycket snö som följdes av en sommar med extrem torka. Ett sådant år är det svårare att få ett jämnt flöde till industrin. Genom att vi vet vilka skogsbilvägar som går att köra på vid olika förhållanden kan vi få ett bättre flöde, säger Joel Persson.

Effektivare transporter

När det finns rätt information om skogsbilvägarna ges bättre förutsättningar för åkerier att göra ett effektivt transportarbete, virkesinköparen kan planera avverkningar och transporter effektivare och man får koll på vilket underhåll och vilka förbättringar som behövs av vägarna.

Skogsägare: Tänk på:

· Håll skogsbilvägar tillgängliga under den tid som inventering pågår i området, till exempel olåst vägbom.

· Se redan nu över skogsbilvägarna. Behövs det göras åtgärder för att upprätthålla klassningen?

· Kontrollera frihöjden över vägbana, om det är fritt från buskar och fasta hinder i vägkanten, kurvornas bredd samt vändplanens storlek.

· På biometria.se finns aktuell information om vilka områden som inventeras.

Undvika avdrag

För skogsägaren kan skogsbilvägarnas standard påverka nettot. Genom att ha bra vägar kan man till exempel undvika avdrag på grund av omlastning, minska drivningskostnaden och få tillgång till bärighetspremie.

– På det här sättet får vi en opartisk klassning av skogsbilvägarna. Vi vill också på det här sättet öka medvetenheten hos skogsägarna om vad man har för vägar och även ge ett underlag för dem att fatta kloka beslut om underhåll, säger Joel Persson.

Förutom av Södra finansieras inventeringen av Bergs Timber, Derome, Holmen, JGA, Moelven, Sveaskog, Sydved och Vida.

Läs mer: Skadad skogsväg ska lagas snabbareSkogsbruksåtgärderna som kräver samråd – hela listan

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen