Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 7 september 2018

Det anser partierna om nyckelbiotopsinventeringar

Land Skogsbruk reder ut var de olika partierna står i fyra frågor som är särskilt viktiga för skogsbruket och skogsägare.

 Skogsägare riskerar att hamna i kläm mellan staten och näringens miljöcertifieringar vid inventering av nyckelbiotoper.
Skogsägare riskerar att hamna i kläm mellan staten och näringens miljöcertifieringar vid inventering av nyckelbiotoper. FOTO: Mats P. Ostelius

Skogsägare riskerar att hamna i kläm mellan staten och näringens miljöcertifieringar vid inventering av nyckelbiotoper. Vilket ansvar har staten för att en definierad nyckelbiotop de facto innebär ett intrång i en skogsägares brukanderätt?

FOTO: Vänsterpartiet

Vänsterpartiet, Jens Holm, miljö- och klimatpolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Det är viktigt att inventera vilka nyckelbiotoper som finns i våra skogar. Myndigheterna ska arbeta transparent och i dialog med alla berörda.

FOTO: Socialdemokraterna

Socialdemokraterna, Åsa Westlund, miljö- och klimatpolitisk talesperson, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Bevarande av nyckelbiotoper är krav från miljömärkningen FSC som är frivillig för skogsägaren. Om staten beslutar som skogsskydd ska skogsägare ha ersättning. Därför har vi förstärkt budgeten för det.

FOTO: Miljöpartiet

Miljöpartiet, Stina Bergström, talesperson för jordbruk och skogsbruk, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Det är ingen rättighet att sälja något som inte efterfrågas på marknaden. Markägaren har rätt att avverka nyckelbiotoper och kan välja om han vill bli certifierad eller inte. Om nyckelbiotopen får lagstadgat skydd får markägaren ersättning i form av marknadspriset, plus 25 procent.

FOTO: Centerpartiet

Centerpartiet, Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson, vice ordförande i EU-nämnden, suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

– Äganderätten är en rättighet som behöver värnas och stärkas. Markägaren måste enkelt och effektivt få ersättning vid bildande av naturvårdsområden som begränsar ett produktionsinriktat skogsbruk

FOTO: Liberalerna

Liberalerna, Lars Tysklind, miljö-klimat och jordbrukspolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Bra med näringens frivilliga certifieringssystem. Klassificeringen av en nyckelbiotop måste byggas på kunskap och mer flexibelt synsätt behövs för att kunna balansera både produktions- och miljömål.

FOTO: Kristdemokraterna

Kristdemokraterna, Magnus Oscarsson, landsbygds- och jordbrukspolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Tillämpningen av nyckelbiotopsbegreppet innebär stor rättsosäkerhet. KD föreslår ett moratorium för vidare nyckelbiotopsklassning tills frågan utretts. Vi vill värna äganderätten.

FOTO: Moderaterna

Moderaterna, Maria Malmer Stenergard, miljö- och jordbrukspolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Allt för många skogsägare hamnar i kläm i samband med nyckelbiotopsinventeringen. Moderaterna vill stoppa inventeringen till dess att konsekvenserna för enskilda skogsägare setts över.

FOTO: Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna, Runar Filper, landsbygdspolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Nyckelbiotopsbegreppet behöver ses över. Skogsstyrelsen ska börja att avregistrera icke ändamålsenliga nyckelbiotoper. Ett system kring ekonomisk kompensation knutet till nyckelbiotoperna behöver införas.

LÄS MER: Tummar den förda skogspolitiken på äganderätten?

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen