Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 5 december 2009

Tuffare konkurrens för sågverken

Svenska sågverk tappar marknadsandelar på exporten igen när konkurrenterna går på offensiven.

Grafik: Eva Rende
Grafik: Eva Rende

Inga träd växer till himlen. Efter successivt stigande marknadsandelar under 2008 och första hälften av 2009 har kurvorna vänt nedåt igen för svenska trävaror på några av de viktigaste exportmarknaderna. Nedgången sker dock från höga nivåer.

I Storbritannien har Sveriges marknadsandel minskat tre månader i rad, visar statistik från Woodstat. Likadant är det i Holland och Danmark, för att ta ett par andra exempel.

Storbritannien är en mycket viktig marknad för svenska sågverk. Inte bara för att det är en av de största marknaderna för sågade trävaror i Europa. Det är Sveriges största enskilda exportmarknad för sågade trävaror då den står för 20-25 procent av den totala trävaruexporten. Att den uppåtgående kurvan i exempelvis Storbritannien nu är bruten är förstås negativt, men man måste komma ihåg att nedgången sker från en mycket hög nivå. Som framgår av diagrammet härintill mer än fördubblades Sveriges marknadsandel i Storbritannien till drygt 60 procent från mitten av 2007 fram till början av 2009.

För att förstå orsakerna till att svenska sågverk nu tappar igen måste man rekapitulera orsakerna till att marknadsandelarna ökat så kraftigt:

1. Produktionen minskade i viktiga konkurrentländer som Finland, Ryssland, Tyskland och Österrike. De hade inte samma goda tillgång till sågtimmer till konkurrenskraftiga priser som svenska sågverk och tvingades därför slita i handbromsen när priserna på sågade trävaror föll i både Europa och USA på grund av sjunkande efterfrågan och överkapacitet. Samtliga större konkurrentländer har begränsat produktionen mer än Sverige under lågkonjunkturen, visar statistik från FN-organet ECE Timber Committee.

2. Den svaga kronan har varit en klar konkurrensfördel, eller valutadoping om man så vill. Den fördelen är inte alls lika uppenbar nu som i våras då en dollar kostade 9:24 kronor som mest (nu i månadsskiftet oktobe/novenber cirka 7 kronor) och en euro 11:67 kronor (nu cirka 10:40 kr). Sett i ett flerårigt perspektiv är dock kronan fortfarande någorlunda konkurrenskraftig (läs:svag).

Att konkurrentländerna nu vässar klorna och trappar upp produktionen igen är en följd av de stigande priserna på sågade trävaror. Produktionsbegränsningar och lagerförskjutningar har bidragit till prisökningarna, inte en ökad konsumtion. Därmed har det börjat bli lönsamt att producera igen. Av statistiken från ECE Timber Committee framgår också att den inhemska konsumtionen av sågade trävaror faller i producentländer som Ryssland, Lettland och Litauen. En del av de volymer som produceras i dessa länder skickas nu istället på export.
Som Skogsland fortlöpande rapporterat är husbyggandet fortfarande svagt i såväl Europa som USA. Därför kan man inte utesluta att ett ökat utbud av sågade trävaror så småningom får pendeln att svänga över i ett överutbud. Samtidigt stiger timmerpriserna i flera länder. Det kan komma att hålla tillbaka alltför kraftiga produktionsökningar.

Relaterade artiklar

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen