Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 30 november 2018

Travmätningen av timmer blir säkrare

Nu travmäts även sågtimmer automatiskt med teknik som hittills enbart använts på massaved. Pionjärer är Vida och Södra vid sågverken i Alvesta respektive Värö. För skogsägarna ligger den stora vinsten i säkrare mätning.

 Mätramen i Värö.
Bild 1/2 Mätramen i Värö. FOTO: Anders Andersson
 Mätramen i Värö.
Bild 2/2 Mätramen i Värö. FOTO: Anders Andersson

Som Land Skogsbruk tidigare har berättat kan volymmätning av rundvirke göras helt automatiskt. Det sker i en mätram där laserstödda kameror skannar virkestravarna direkt på rullande virkesbilar. Systemet har under några år använts för massavedsmätning på Holmens pappersbruk Braviken och på Södras massabruk Värö.

På sågtimmer

Men tekniken kan användas även på sågtimmer om sortimentet travmäts (i dag är stockvis mätning, utförd av virkesmätare, den vanligaste mätformen på sågverken). Och utöver volymen kan andelen timmer som ryms inom vissa diameterintervall mätas. Uppgifter som är viktiga för att kunna ge en mer rättvisande betalning till skogsägarna och för att kunna styra och följa upp sågverksproduktionen.

– Ambitionen är att vi så småningom ska kunna mäta tre diamaterklasser och vi håller på att kontrollmäta provtravar för att få även detta godkänt av virkesmätningsföreningen, säger Kjell Markusson, ansvarig för teknisk utveckling på Vida, som införde systemet i Alvesta under våren och sommaren.

Stora vinster

Utöver möjligheten att mäta timret i flera olika diameterklasser ser Kjell Markusson två stora vinster i automatiserad mätning:

*Transportkapacitet frigörs när virkesbilarna inte behöver köa till den manuella virkesmätningen.

*Personal som i dag mäter virke kan frigöras till andra arbetsuppgifter.

– Det här är det senaste tekniksprånget som har tagits i skogsbranschen. Att vi nu skannar av hela virkestravar automatiskt är helt otroligt, säger Kjell Markusson.

LÄS MER: Genombrott för automatisk mätning

Tar nästa steg

Södra, som i cirka ett år använt mätramen för massaved i Värö, använder sedan ett par veckor tillbaka även systemet för sågtimmer, berättar Roger Andersson, ansvarig för virkesmätning inom Södra Skog.

Även Södra inleder med att mäta timret i två diameterklasser i likhet med vad virkesmätarna klarar att mäta manuellt. Målet är dock att ganska snart kunna mäta tre diameterklasser i normaltimret: klen, normal och grov.

– Då kan vi travmäta timmer och på sikt ändå ha prislistor som är mer jämförbara med hur marknadsprissättningen ser ut generellt vid stockmätning, säger Roger Andersson.

Tar bilder

Än så länge kan inte virkesfel skannas av mätramen, som dock kan ta bilder på travarnas ändytor. Via bilderna kan virkesmätarna bedöma virkeskvaliteten på en bildskärm oavsett när virkesbilen rullade igenom mätramen. I Alvesta ligger Vida i startgroparna att införa även bildmätning.

– Jag tror vi får våra bilder godkända av virkesmätningsföreningen inom ett par veckor, säger Kjell Markusson, Vida.

LÄS MER: Kameror ersätter mänskliga ögat vid virkesmätningLÄS MER: ”All makt kan inte ligga hos köparna”LÄS MER: Virkesmätningen under myndighetsluppLÄS MER: Virkesmätningen samlas i Biometria

Mabema mätram

Mätramen är utvecklad av det Linköpingsbaserade teknikföretaget Mabema. Den mäter automatiskt virkestravarnas höjd, längd och bredd och fastvedvolymen på och under bark. Dessutom mäts stockarnas medeldiameter i traven och systemet kan även dela in stockarna i olika diameterklasser. Mätresultaten skickas online till SDC, skogsnäringens IT-företag. Mabema uppger att det är tekniskt möjligt att utveckla systemet till att även omfatta detektering av röta, individuell stockmätning, kontroll av stocklängd, segmentering av delade travar samt träslagsselektering. Systemet uppges ge bättre noggrannhet och snabbare mätning jämfört med manuell virkesmätning.

Källa: Mabema

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen