Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 6 februari 2019

Totalstopp för formellt skydd av skog

Skogsstyrelsen stoppar helt arbetet med att formellt skydda skog. Orsaken är en kraftigt minskad budget och osäkerhet kring skydd och ersättning i fjällnära skog.

 Signal- och rödlistade arter i en nyckelbitop.
Signal- och rödlistade arter i en nyckelbitop. FOTO: Gunnar Andersson

Skogsstyrelsen har nu beslutat att tills vidare gör ett uppehåll i arbetet med att formellt skydda skog. Stoppet gäller från och med januari och innebär att inga nya beslut om biotopskydd eller tecknande av naturvårdsavtal kommer fattas. Även pågående ärenden kommer att påverkas.

Kraftigt minskad budget

Anledningen är att budgeten blivit kraftigt minskad och att Skogsstyrelsen anser att det råder osäkerhet kring skydd och ersättning i fjällnära skog.

– Det är en mycket ovanlig åtgärd, men budgetförutsättningarna är helt enkelt för oklara för att vi ska kunna fortsätta. Vi kan inte formellt skydda skog om vi inte är säkra på att vi har pengarna att ersätta markägarna, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Arbetet stoppas helt

Skogsstyrelsens anslag för skydd av skog har i år minskat med två tredjedelar, från 300 miljoner 2018 till 100 miljoner 2019. Dessutom menar Skogsstyrelsen att det också är oklart hur frågan om ersättning i ärenden som rör nekad avverkning i fjällnära skog, en process som just nu pågår i domstol, kommer att påverka deras budgetutrymme.

Fakta: Formellt skydd av skog

Skogsstyrelsen handlägger två former av formellt skydd av skog där markägaren får ersättning för utebliven avverkning:

Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda mindre områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Under 2018 fattades beslut om 304 sådana områden till en kostnad av 288 miljoner kronor.

Naturvårdsavtal är den andra formen. Det är ett civilrättsligt avtal mellan en markägare och Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller en kommun. Under 2018 tecknade Skogsstyrelsen 120 nya naturvårdsavtal till en kostnad av 30 miljoner kronor.

Källa: Skogsstyrelsen

Inga nya avtal

Skogsstyrelsens beslut att stoppa arbetet med formellt skydd av skog innebär att de inte kommer att fatta några beslut om nya biotopskydd eller naturvårdsavtal. De kommer inte heller att teckna några nya avtal om naturvårdande skötsel i de skyddade områden som Skogsstyrelsen ansvarar för. Inte ens pågående ärenden som gäller områdesskydd kommer att handläggas.

Lång väntan

– Vi beklagar att de många markägare som väntar sig ersättningar till följd av pågående ärenden om formella skydd nu behöver vänta ytterligare en tid, i en del fall mer än ett år. Likaså är det trist att behöva bromsa in arbetet med naturvårdande skötsel i de skyddade områdena. Hur länge är oklart, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen.

LÄS MER: Stor ökning av skyddad skog 2018

Relaterade artiklar

Till toppen