Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 28 juli 2018

Torkan kan ge brist på virke

Det börjar bli ont om virke till industrier och sågverk. Torkan gör att skogsbranschen inte kan avverka, och eftersom vintern också var tuff blir det allt glesare i virkeslagren.

FOTO: Ruud, Vidar

Den supertorra sommaren gör att skogsmaskinerna står stilla på många håll. Det är helt enkelt för riskabelt att avverka – en enda liten gnista kan tända eld på skogen.

– Vi kör väldigt lite i skogarna nu, kanske bara 15 procent av det normala, säger Marie Wickberg, kommunikationschef på skogsägarorganisationen Mellanskog som tar hand om timret från skogsägare i de mellersta delarna av landet.

Det gör att virkesförråden töms när sågverk och industrier behöver råvara.

– Ja, vi hade en kämpig vinter också. Det var för mycket snö och ingen tjäle, och då blev det svårt för maskinerna, säger Marie Wickberg.

Virkeslagren var således glesa redan innan torkan slog till, och nu blir det ännu värre. Det är frustrerande mitt i högkonjunkturen, tycker hon.

Industrin på högvarv

– Industrin går för högvarv, och samtidigt kan vi inte plocka ut råvaran ur skogarna, säger hon.

Stora massaindustrier är beroende av att det hela tiden finns tillgång på virke – det går inte att stoppa en stor processindustri hur som helst, eftersom det kräver planering och kostar för mycket.

Södra skogsägarna har stoppat all avverkning och skogarbearbetning helt sedan några dagar, eftersom det är så torrt. Olof Hansson, affärsområdeschef på Södra skogsägarna, berättar att sågverken har semesterstopp just nu, och det gör att tillgången där ändå är relativt god. I alla fall just nu.

– Men om den här torkan håller på längre kan det bli annorlunda, säger han.

Virkespriser kan stiga

SCA, som har mycket skog i hela norra Sverige, får flytta sin avverkning till de delar som inte är så torkdrabbade, berättar Björn Lyngfelt, kommunikationschef i SCA.

– Vi har fördelen att vi har skog över så stora områden, och har möjlighet att flytta. Men det är klart, det innebär en viss fördyring av kostnaderna, och det kan bli en viss nedgång i produktionen, säger han.

Till exempel måste avverkning ske under nätterna då det är fuktigare, och det krävs också fler transporter för att forsla timmer från delar av landet som inte är lika torra, berättar han.

Frågan är vad som händer med priserna på massaved och timmer när tillgången blir allt sämre.

– Det vet vi inte ännu. Vi är en mellanhand mellan skogsägarna och industrierna, och vi har redan höjt priserna och två gånger i år. Det skulle kunna leda till fler höjningar, säger Marie Wickberg.

Industrin behöver timmer, men torkan gör det svårt att avverka.

Fakta: Skogsbruket på sparlåga

Skogsmaskiner kan orsaka skogsbränder genom gnistbildning, och därför innebär branschens riktlinjer att avverkning och annat arbete inte kan göras där det råder extrem torka.

Södra skogsägarna har sedan några dagar stoppat allt arbete, och i Mellanskogs område körs bara cirka 15 procent av det normala.

Källa: Mellanskog och Södra skogsägarna.

LÄS MER: Norrskog ställer in avverkningLÄS MER: Södra har stoppat all avverkning

Relaterade artiklar

Till toppen