Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 20 oktober 2017

Tjäder kostar skogsägare en halv miljon

Hänsyn till tjädern kostar skogsägare i Västergötland en halv miljon kronor.

FOTO: Mostphoto

En dom i Mark- och miljödomstolen i Växjö tvingar en markägare i Bollebygd att lämna virke till ett beräknat värde om 477 000 kronor i skogen. Anledningen är att det finns en spelplats för mellan sju och nio tjädertuppar flera hundra meter norr om den anmälda avverkningen.

– Det här orimligt. Man tror att man har skog som är värd ett visst antal pengar, och när man ska avverka så försvinner en tredjedel av värdet, för att någon har sett tjädrar, inte ens på en egens mark utan upp till 1 000 meter därifrån, säger skogsägaren Olof Andreasson.

Domstolen går på Skogsstyrelsens beslut

Domstolen avslår markägarens överklagan och går helt på Skogsstyrelsens beslut som bland annat innebär att markägaren ska lämna kvar trädgrupper och kantzoner motsvarande 30 procent av virket, men också att det inte får ske någon avverkning under häckningsperioden.

– Det är mer hänsyn än man förväntas ta med stöd av skogsvårdslagen, säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Tre liknande domar

Det finns nu tre domar gällande tjäder i Västra Götaland som går i samma riktning och som begränsningar skogsbruket. Men det betyder inte att alla tjäderskogar i hela Sverige ska fredas.

– Bedömningen kan se olika ut i olika delar av landet, om det går bra för en art i ett område, så kanske inte en enskild avverkning påverkar artens bevarandestatus, säger Tove Thomasson.

Läs mer: Skogsägare förlorade i tjädermål

Motsatt bedömning i fall om lavskrika

I domen om hänsyn till lavskrikan, som kom nyligen, kom Mark- och miljödomstolen i Östersund fram till att Skogsstyrelsen är dispens- eller tillsynsmyndighet för artskyddet. Det är en arbetsuppgift som istället åvilar länsstyrelserna.

Men domstolen i Växjö gör den motsatta bedömningen, att Skogsstyrelsen är rätt tillsynsmyndighet för att meddela förelägganden med stöd i artskyddsförordningen när det gäller skogsbruk.

I domen står det att Skogsstyrelsen i samband med avverkningar anmälda enligt skogsvårdslagen har ”…uttryckligt stöd för att utöva tillsyn över artskyddsfrågor i den mån de hänger ihop med avverkningar som anmälts enligt skogsvårdslagen”.

Markägare kan ha rätt till ersättning

Mark- och miljödomstolen skriver att markägaren kan ha rätt till ersättning om det är så att pågående markanvändning avsevärt försvåras, men det får i så fall drivas i ett särskilt mål.

– Då får man stämma staten om det. Vi har hittills gjort bedömningen att det här inte ger rätt till ersättning eftersom man inte kan får ersättning för att undvika att göra något som är förbjudet, säger Tove Thomasson.

– För den enskilde kan det här kännas svårt att göra, det här är inte prövat någonstans i någon rättslig instans.

”Domen kan långtgående konsekvenser”

Södra kommer att hjälpa markägaren att överklaga domen till i nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

– Domstolens synsätt kan få långtgående konsekvenser för svenskt skogsbruk, liksom för många andra verksamheter. Regeringen bör snarast göra en översyn av artskyddsförordningen. Tjädermålet visar att lagstiftningen varken är effektiv, förutsägbar eller rättssäker, säger Göran Örlander på Södra i ett pressmeddelande.

Läs också: Seger för markägarnas rättssäkerhet

Relaterade artiklar

Till toppen