Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 22 september 2018

Tillbaka till framtiden med tall och ädelträ

Flen

Med skaparglädje utvecklar Nils Gunnar Johansson ett modernt urskogsbruk på skogsgården i Sörmland.

 På Björktorp satsar Nils Gunnar Johansson på blandskog av urskogsmodell.
Bild 1/6 På Björktorp satsar Nils Gunnar Johansson på blandskog av urskogsmodell. FOTO: Torbjörn Esping
 Nils Gunnar Johansson har dragit upp valnöt som han planterar ut i sin blandskog.
Bild 2/6 Nils Gunnar Johansson har dragit upp valnöt som han planterar ut i sin blandskog. FOTO: Torbjörn Esping
 Hybridlärken växer snabbt på Björktorp.
Bild 3/6 Hybridlärken växer snabbt på Björktorp. FOTO: Torbjörn Esping
 Lite lönn får ingå i blandskogen.
Bild 4/6 Lite lönn får ingå i blandskogen. FOTO: Torbjörn Esping
 Valnöt ger både nötter och värdefullt virke.
Bild 5/6 Valnöt ger både nötter och värdefullt virke. FOTO: Torbjörn Esping
 Ek har planterats under en skärm av tall.
Bild 6/6 Ek har planterats under en skärm av tall. FOTO: Torbjörn Esping

När Nils Gunnar Johansson och hans fru Birgitta tog sig an den gamla skogsgården Björktorp på 43 hektar utanför Flen var det som vanligt gran och tall i skogen. Och lite trivialt löv.

Allvarlig lek

I slutavverkningarna har granen rensats bort, och under tallarna som får stå kvar som skärmar har det planterats ädla träd. Främst ek, men även bok, fågelbär, lönn, lind, hybridlärk och douglas. Och jättetuja och valnöt på försök.

– Det är en skapande verksamhet, det är en lek med allvarligt syfte, säger Nils Gunnar Johansson.

Blandskog utan gran

Det långsiktiga målet är att skapa en kontinuitetsskött blandskog utan gran som vid sidan av virkesproduktion främjar artrikedom och som kan stå emot framtidens klimatförändringar.

– Vi står inför en stor klimatomställning. Inga seriösa forskare ifrågasätter det. Det kommer att leda till att vi har ett klimat här uppåt Mälardalen som är som nere på kontinenten i Tyskland.

Tre mål på Björktorp:

* Produktion. Skogsbruket har en oerhört stor ekonomisk betydelse och är mycket viktig i omställningen från en fossilberoende ekonomi. Det kan man aldrig bortse ifrån.

* Biodiversitet. Utrotningen av arter måste hejdas. Dessutom är blandskog vacker.

* Resiliens. En blandskog minskar riskerna och står bättre emot klimatförändringarna med högre temperaturer och extremare väder.

Skogen i Björktorp kommer att spela med de ursprungliga förutsättningarna, och på ett modernt sätt likna urskogarna i landskapet för 2 000 år sedan som då dominerades av tall, ek och björk.

Klarat sommaren bra

Skogforsk har intresserat sig för planteringen som gjorden 2017 med ek under tallskärm. Trots den torra sommaren har alla ekplantorna klarat sig och lyser gröna på det gråa hygget.

På tre hektar åkermark har Nils Gunnar Johansson låtit plantera ek. Eken har planterats i grupper i förband om sex gånger sex meter.

– Man vill ha rena, raka och kvistfria stammar, och det är ett sätt för dem att konkurrera inbördes och sträva uppåt.

Lövträd kräver mer

Mellan grupperna av ek står rader med björk, fågelbär, lönn och lind.

– Lind är underbara biträd, det är som man tror att de ska lyfta och flyga iväg när alla humlor och vildbin och flygfän kretsar runt blommorna.

Men att skapa en ny blandskog med stora andel löv är inte enkelt. Gräset är besvärligt på åkermarken. Lövträd måste skötas mer intensivt. Och allt måste hägnas in med högt stängsel för att hålla betande vilt borta.

– Men det är inte billigt, säger Nils Gunnar Johansson.

Ingen kortsiktig investering

Han berättar att det i genomsnitt kostat 85 000 kronor per hektar att anlägga de inhägnade ädellösvplanteringarna.

– Det är inget som den som på kort sikt vill maximera sin investering ska ägna sig åt, säger han.

– Perfekt ek betalas idag upp till 5 000 kronor per kubikmeter. Och med kontinuerlig skötsel för produktion av hög kvalitet ek kommer det att löna sig.

Fakta: Björktorp

Ägare: Nils Gunnar och Birgitta Johansson.

Läge: Söder om Flen, Sörmland

Areal: 46 hektar

Bonitet: 8

Trädslag: Tall, gran, douglas, björk, ek, bok, fågelbär, lind, lönn, al, asp, jättetuja och valnöt.

Övrigt: Några gotlandsfår som håller åkermarken öppen.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen