Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 29 mars 2018

Tecken på avmattning för skogsindustrin

Det går bra för skogsindustrin, men toppen kan vara nådd. Skogsindustrierna visar flera tecken på att en avmattning kan vara på gång.

 Skogsindustrierna flaggar för att tillväxttoppen kan ha passerats.
Skogsindustrierna flaggar för att tillväxttoppen kan ha passerats. FOTO: Ann Lind n

I årets första upplaga av rapporten ”Så går det för skogsindustrin” konstaterar branschorganisationen Skogsindustrierna att 2017 var ett bra år och att 2018 börjat bra. Organisationen flaggar ändå för att globalt sett kan nu tillväxttoppen ha passerats och att en avmattning kan vara på ingående.

Stor efterfrågan

Såväl massa, papper som trävaror har haft tillväxt i Sverige under 2017. Mest dramatik syns för trävarorna, där produktionen i världen är rekordhög, samtidigt som det är brist på råvaror.

2018 har inletts med att svenska sågverk har svårt att producera i takt med efterfrågan. En orsak är att det varit svårt att få ut timmer ur skogen under hösten och vintern. I januari och februari låg produktionen två procent lägre än 2017, och lagren har minskat. Fallande lager leder historiskt sett till högre priser.

Ökat träbyggande

Exportvärdet av svenska trävaror ligger på rekordnivå. Efterfrågan på trä ökar från många viktiga exportländer, inte minst beroende på ökade bygginvesteringar i Europa. Nu visar dock prognoserna att ökningstakten planar ut och i Sverige minskar nybyggnationen, även om det för sågverksindustrin kan kompenseras av ökat träbyggande.

Skogsindustrierna bedömer att efterfrågan på trävaror i Europa ökar med drygt två procent i år. Men på de utomeuropeiska marknaderna kan efterfrågan öka med hela 13 procent och totalt sett borde det finnas möjlighet till en produktionsökning på mer än fem procent i europeiska sågverk utan att det blir ett överutbud.

Prisökningar kan vara slut

Men en så stor ökning är inte sannolikt, och därför tros trävarubristen fortsätta 2018. Trävarupriserna har ökat, men då både byggkonjunkturen och den globala konjunkturen kan ha toppat finns en risk att trenden med prisökningar kan vara över. Trävarumarknaden påverkas dock av många oförutsägbara faktorer, som stormar, bränder och barkborrar, samtidigt som det finns ett strukturellt underskott på träråvara, så Skogsindustrierna ger ingen prognos för prisutvecklingen.

Massapriser uppåt

För massaindustrin ökade den totala produktionen under förra året med fem procent, och tillverkningen har fortsatt att öka under de två första månaderna i år, dock i långsammare takt. Massapriserna har stigit till rekordhöga nivåer.

Tror på förpacknigar

De svenska pappersbruken har haft en stabil tillväxt 2017, med en produktionsuppgång på två procent. Tillverkning av wellpapp och kartong för förpackningar gick bäst. Men under starten av 2018 har tillverkningen av förpackningsmaterial backat något, medan både grafiskt papper och mjukpapper ökat.

Skogsindustrierna tror att förpackningsmaterial vänder uppåt igen och räknar med att den totala papperstillverkningen under 2018 stiger med omkring tre procent. Priserna har stigit under årets början, med i snitt sex till åtta procent och för vissa segment har det indikerats om kommande höjningar under våren.

Fakta: Så går det för skogsindustrin:

Massa: Totala massaproduktionen ökade med fem procent under 2017. Under början av 2018 visar massatillverkningen fortsatt uppgång, men i långsammare takt.

Papper: Totalt produktion ökade med nästan två procent under 2017. 2018 har startat positivt, och prognosen föråret är en uppgång på tre procent.

Trävaror: Sågverkens produktion i det närmaste oförändrat, trots ökad efterfrågan. 2018 har inletts med minskat produktion på två procent på grund av svårigheter att få ut råvaran ur skogen.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen