Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 18 mars 2017

Sverige på åhörarplats när EU pratar avverkningstak

Om förslaget om avverkningstak för EU:s skogsägare går igenom kan svenska skogsägare tvingas in i ett kvotsystem för avverkning och landet missar chansen att minska beroendet av fossil energi.

Lennart Ackzell.
Lennart Ackzell. FOTO: Marie Henningsson

LRF Skogsägarna är starkt kritiska till den svenska regeringens agerande i frågan, eller snarare brist på agerande.

– Sverige sitter på åhörarplats när medlemsstaterna i EU-rådets arbetsgrupper diskuterar LULUCF, förslaget om markanvändning i EU. Vi får höra av andra skogsägarorganisationer i EU att regeringar i länder som Finland, Österrike, Tjeckien med flera agerar i frågan, men den svenska regeringen gör ingenting, säger Lennart Ackzell, internationell samordnare på LRF Skogsägarna.

Referensnivå utifrån historisk avverkning

Den 27 mars är ett viktigt datum. Då diskuteras de skogliga referensnivåerna som ska ange hur mycket som kan avverkas i ett land i framtiden utan att det rapporteras som utsläpp. Varje land får, om förslaget går igenom, en referensnivå beräknad utifrån historisk avverkning under ett antal år fram till 2009.

– Det är naturligtvis oerhört viktigt att den svenska regeringen sätter ner foten den 27 mars och talar om att vi vill ha nationellt självbestämmande i den här frågan, säger Lennart Ackzell.

"Fick inte svar på hur de agerar"

LRF Skogsägarna har träffat företrädare för riksdagspartierna, de har mött Europaparlamentariker och förra veckan träffade de Eva Svedling, klimatminister Isabella Lövins (MP) statssekreterare.

– Hon sa att Sverige arbetar för att få ett nationellt självbestämmande över referensnivåerna. Men däremot fick vi inte svar på hur de agerar, säger Lennart Ackzell.

LRF Skogsägarna använder vid politikerträffarna argument som att Sverige har den lägsta användningen av fossil energi i hela Europa – bara 30 procent av energianvändningen kommer från fossila bränslen.

– Om vi ska prata klimat så går LULUCF-förslaget i fel riktning. Med referensnivåer stryper man möjligheten att öka aktiviteten i skogen. I hela Europa är nyttjandegraden av skogen bara 60 procent i dag, säger Lennart Ackzell.

"Missat hela klimatnyttan"

LRF Skogsägarna oroas nu av att förslaget med referensnivåer ska gå igenom vilket kan betyda att ett kvotsystem måste införas som anger hur mycket man som skogsägare får avverka.

– Om EU inför referensnivåer för skogsbruket så har man missat hela klimatnyttan med skogen. Den svenska skogen som den brukas i dag tar upp nästan lika mycket koldioxid som hela vårt koldioxidutsläpp i Sverige. Ett kvotsystem om avverkning skulle allvarligt påverka äganderätten för de svenska skogsägarna, säger Lennart Ackzell.

Relaterade artiklar

Till toppen