Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 13 september 2019

Svenska kraftnät överklagar beslut om kraftledning

Svenska kraftnät kommer att överklaga Energimarknadsinspektionens avslag på att få bygga den omstridda kraftledningen mellan Oskarshamn i Småland och Hemsjö i Blekinge.

 Energimarknadsinspektionen avslog ansökan om ny kraftledning i måndags. Nu överklagas beslutet.
Energimarknadsinspektionen avslog ansökan om ny kraftledning i måndags. Nu överklagas beslutet. FOTO: Marie Henningsson

I måndags kom beskedet att Energimarknadsinspektionen avslagit Svenska kraftnäts ansökan. Energimarknadsinspektionen skriver i sitt avslag att Svenska kraftnäts ansökan om tillstånd att bygga ledningen inte var tillräckligt utförlig för att Energimarknadsinspektionen skulle kunna göra en fullständig bedömning. Det kan enligt Energimarknadsinspektionen inte uteslutas att det finns alternativ som är bättre ur samhällsperspektiv.

Överklagar till regeringen

Inte oväntat har Svenska kraftnät beslutat att överklaga beslutet till regeringen, det uppger TT.

Svenska kraftnät anser att sträckningsalternativen och alternativ utformning har beskrivits och utretts i enlighet med ellagens och miljöbalkens regler och nu ser man det som principiellt viktigt att få prövat vad ellagens och miljöbalkens krav innebär.

Luftledning mest driftsäker

”Vid genomförda samråd och i arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen gjordes omfattande undersökningar och avvägningar avseende lämplig placering av ledningen och den sträckning som vi nu sökt koncession för befanns därvid vara den bästa”, skriver man på sin webbsida.

Luftledning är enligt Svenska kraftnät den mest driftsäkra och kostnadseffektiva lösningen.

Inte rimligt med markkabel

”Vi har i ansökan tagit stor hänsyn till boendemiljö och bedömer att vi möter de omfattande miljökrav som miljöbalken ställer. Svenska kraftnät bedömer att det underlag som vi lämnat klargör valet av teknik och varför partiell kablifiering (delvis kabel i mark) inte är motiverat eller rimligt”.

LÄS MER: Markägarseger när kraftledning stoppas

Relaterade artiklar

Till toppen