Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 9 juni 2018

Sveaskog visar korten

Sveaskog har kritiserats för att inte visa sina naturvärdesinventeringar. Det fanns inga dokument att visa upp, menade man. Men nu lägger man korten på bordet, eller i alla fall på nätet.

 Sveaskog öppnar upp för naturvärdesbedömningar på nätet.
Sveaskog öppnar upp för naturvärdesbedömningar på nätet. FOTO: Ann Lindén

I slutet på april intervjuade Land Skogsbruk Fredrik Klang, ny skogsbrukschef på Sveaskog, om anklagelserna från naturvårdsaktivister för bristande öppenhet inför planerade avverkningar.

  • Allmän handling

Bland annat ställde vi frågan om varför Sveaskog inte visar upp de naturvärdesinventeringar som de gör inför en avverkning. Då svarade Fredrik Klang att det inte fanns några särskilda naturvärdesdokument att visa upp, utan naturvärdesinventeringar ingår i det informationsmaterial som skickades in till Skogsstyrelsen i samband med en avverkningsanmälan. Och det materialet är allmän handling.

Kartverktyg på hemsidan

Men nu har Sveaskog bestämt sig för att bli ännu mer öppna med informationen kring naturvärdesbedömningar i samband med avverkningar. Man har skapat ett kartverktyg som finns tillgängligt från och med den fjärde juni över Västerbottens län på Sveaskogs hemsida.

Se bedömningarna

Där kan intresserade ta del av avverkningsanmälningar från 1 januari 2017 och framåt och se vilka naturvärdesbedömningar som gjorts. Genom att klicka i kartbilden kan man zooma in och bland annat se Sveaskogs bedömning av skogens målklass, vilket antingen är produktion med generell hänsyn eller produktion med förstärkt hänsyn.

Utveckla plattformen

Det går också att se trädslagsblandningen, maxåldern för respektive trädslag på enstaka träd och antal naturvärdesträd och torrträd. 

Sveaskogs ambition är att successivt utveckla plattformen tekniskt till att omfatta fler områden.

Till toppen