Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 8 december 2017

Sveaskog gjorde rätt när de avverkade skog på Brännvinsberget

Sveaskog gjorde inget fel när de avverkade skog på Brännvinsberget utanför Rättvik – det visar en ny FSC-utredning. Men Naturskyddsföreningen överklagar utredningen och hävdar att den är felaktig.

FOTO: Mostphotos

Sveaskogs avverkning av skog på Brännvinsberget norr om Furudal i Rättviks kommun har kritiserats hårt, bland annat av Naturskyddsföreningen.

Sveaskog avverkade tidigare i år i området, som totalt är på omkring 800 hektar, och som enligt Naturskyddsföreningen är ett helt unikt område med flera rödlistade arter.

Sveaskog som är ett statligt bolag säger sig ha hög ambitionsnivå när det gäller naturvården och är anslutna till FSC. Naturskyddsföreningen har även lämnat in ett officiellt klagomål till Sveaskogs FSC-revisor.

Sveaskog har inte gjort något fel

Nu visar en utredning gjord av FSC-revisorn att det inte finns några hinder för avverkning i området, att Sveaskog inte gjort något fel i sin avverkning och att de följt alla regler och lagar.

– Vi var nyligen ute med vår FSC-revisor och en representant från Skogsstyrelsen och de kunde konstatera att vi inte har brutit mot vår FSC-certifiering vid Brännvinsberget, vare sig när det gäller naturvärdesbedömningen eller lämnad hänsyn, säger Karin Fällman, chef skogsskötsel och miljö på Sveaskog i ett pressmeddelande.

”Har fått bekräftat att vi gör rätt”

Anders Almäng som är chef för Sveaskogs resultatområde Södra Norrland är nöjd med det som utredningen visat.

– Sveaskog har höga naturvårdsambitioner. Jag har hela tiden haft stort förtroende för de naturvärdesbedömningar som gjorts inför avverkningarna, av såväl våra egna specialister som Skogsstyrelsens. Nu har vi fått bekräftat att vi gör rätt. De delar av Brännvinsberget som avverkas är klassade som produktionsskog, inte naturvårdsskog, säger han.

Kommer skapa hänsynsytor

Det finns rödlistade arter i området men arterna finns främst i områden som omges av likåldriga tallar utan höga naturvärden där den döda ved som arterna behöver inte kommer att återskapas inom överskådlig tid. Därför har arterna ändå ingen chans att överleva på sikt oavsett om skogen brukas eller inte.

I samband med avverkningen kommer Sveaskog att avsätta så kallade hänsynsytor där de kommer skapa möjligheter för arterna att fortsätta leva i området, bland annat genom att generera död ved.

Överklagas av Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har dock överklagat utredning och menar att det finns en mängd fel i den.

– Slutsatserna, som Sveaskog, certifieraren och Skogsstyrelsens utsände, drar är inte bara häpnadsväckande och felaktiga, utan visar tydligt på den bristfälliga ekologiska kunskap som finns om de växter, svampar och djur som hör tallskogens ekosystem till och som lever i Brännvinbergets skogar, skriver Margareta Wikström, ordförande i Rättviks Naturskyddsförening, i ett uttalande till Skog Supply.

Läs mer: Stark marknad lyfte Sveaskog

Relaterade artiklar

Till toppen