Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 30 september 2018

Svårt att kapa röjningsberget

Totalt finns det hela 1,4 miljoner hektar ungskog som har ett omedelbart röjningsbehov i Sverige. Dagens arbetsinsatser knaprar inte på berget, men håller jämna steg med behovet. 

 Clas Fries, skogsskötselspecialist.
Clas Fries, skogsskötselspecialist. FOTO: Rolf Segerstedt

Det finns ett rejält röjningsberg i Sverige. Enligt Riksskogstaxeringen finns det cirka en miljon hektar ungskog med omedelbara röjningsbehov bland privata skogsägare. Och runt 400 000 hektar bland övriga, främst stora skogsbolag.

– Det låter förfärligt mycket, men det behöver inte betyda dålig skötsel från skogsägares sida. När Riksskogstaxeringen inventerar ser de ofta skog med omedelbart röjningsbehov, men egentligen kan det vara arbete som har fördröjts. Skogsägaren kan ha valt att röja vid relativ hög beståndshöjd, i tallungskog ofta på grund av risk för älgskador, säger Clas Fries, skogsskötselexpert på Skogsstyrelsen. 

Röjningen håller jämna steg

Röjningsberget har ökat sedan 90-talet, men de senaste åren har ökningen stannat av. 

– Enligt Riksskogstaxeringen röjer man ungefär 250 000 hektar om året. Skogsstyrelsens egen bedömning visar på en något högre areal kring 300 000 hektar. 

Varje år slutavverkas knappt 200 000 hektar skog i Sverige. Och om man i genomsnitt röjer 1,5 gånger på varje plantering blir det ett röjningsbehov på cirka 300 000 hektar. Alltså håller röjningsarbetet jämna steg med behovet och berget håller samma höjd.

Förslag om röjningsstöd

Clas Fries har för ett antal år sedan gjort beräkningar på hur mycket arbete som skulle krävas för att faktiskt knapra på berget. Då kom han fram till att det skulle behövas 1 000 helårsarbetande professionella skogsröjare i söder och 2 000 halvårsarbetande skogsröjare i norr som jobbar i fem år för att helt skala bort berget. Den kalkylen gäller fortfarande och kan kanske få en knuff framåt av det nya förslaget på ett röjningsstöd på 200 miljoner, som regeringen nyligen föreslog. 

– Det är första gången på 25 år som det kommer ett förslag på produktionsstöd i skogen. 

Röjning lönsam åtgärd

Även utan stöd är röjning en lönsam åtgärd, menar Clas Fries. Om man lämnar cirka 2 000 stammar per hektar kan man få en förstagallring som ger ett ekonomiskt netto.

– Det har många andra fördelar. Man får större dimensioner med flera centimeter, man tar fram rätt trädslag, tar bort skadade träd och får även mindre klimatkänsliga bestånd. 

GRAFIKUNDERLAG I EXCELFIL

1. Arealer med omedelbart röjningsbehov i hela landet i tusental hektar.

2. Antal hektar som röjs per år i Sverige.

Relaterade artiklar

Till toppen