Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 21 september 2018

Stort intresse för reservat efter skogsbränderna

Ungefär hälften av arealen som brann i de stora skogsbränderna i Jämtland och Gävleborg kan bli naturreservat.

– Många markägare har hört av sig och är intresserade, säger Peter Ståhl, ekolog på länsstyrelsen i Gävleborg.

 Många markägare är intresserade av att bilda reservat efter sommarens skogsbränder.
Många markägare är intresserade av att bilda reservat efter sommarens skogsbränder. FOTO: Mostphotos

Gävleborg var det län som drabbades hårdas av sommarens skogsbränder med närmare 9 500 hektar skog som brann. Eftersom det råder brist på naturligt brunnen skog i Sverige skulle i princip all branddrabbad skog kunna ha skyddsvärda naturvärden.

Det som gör området i Gävleborg intressant är att det inte brunnit lika hårt som det gjorde i Västmanland vilket gör att det finns gott om obrunna fickor och träd som överlevt.

– Vi började med att skicka ut information till markägare och har sedan gjort en egen översiktlig inventering med helikopter och det finns definitivt skyddsvärda marker, säger Peter Ståhl.

4 500 hektar

Och intresset från de privata markägarna är stort. Bland annat har en grupp om cirka 20 markägare runt Enskogen, med totalt närmare 2 500 hektar skog, anmält intresse till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har också kontaktat ytterligare ett antal privata markägare med sammanlagt ungefär 1 000 hektar brandskadad skog.

– Vid en första kontakt har några varit positiva och några avvisande, men de flesta vill veta mer om vad det innebär ekonomiskt om deras mark eventuellt ska bli naturreservat, säger Peter Ståhl.

Till detta kommer även drygt 1 000 hektar som ägs av Sveaskog.

Bolagsskog i Jämtland

Även i Jämtland, där knappt 6 000 hektar brann, är intresset för att bilda naturreservat stort. Totalt kan närmare 3 000 hektar skyddas, men där är merparten ägd av Bergvik Skog.

– Här fanns det planer för att göra en del av bolagsmarken till naturreservat redan innan bränderna, säger Per Sander funktionschef för naturskydd och förvar vid länsstyrelsen i Jämtland.

Oklar finansiering

Men även om intresset att bilda nya naturreservat är stort från både privata markägare och myndigheter är det fortfarande mycket som är oklart med finansiering.

– Vi kommer förmodligen att behöva prioritera bland de skyddsvärda objekten eftersom pengarna inte räcker till att ersätta alla som vill bilda naturreservat, konstaterar Peter Ståhl.

Tidspress

Det är också bråttom att komma fram till beslut om vilka områden som ska bli naturreservat eftersom de områden som inte blir reservat måste avverkas under kommande vinter.

– Vi arbetar under en viss tidspress här och vill lämna besked så fort som möjligt, säger Peter Ståhl.

Relaterade artiklar

Till toppen