Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 4 oktober 2019

Stort behov av skötsel i skyddad skog

Skogsstyrelsen behöver gör mer eller mindre akuta åtgärder i över hälften av de skyddade skogarna för att naturvärdena ska bevaras. Men till det finns ingen särskild pengapott.

 Skogsstyrelsen behöver göra åtgärder i 60 procent av den skyddade skogen i Sverige för att naturvärden inte ska gå förlorade. I vissa län är behoven ännu större.
Skogsstyrelsen behöver göra åtgärder i 60 procent av den skyddade skogen i Sverige för att naturvärden inte ska gå förlorade. I vissa län är behoven ännu större. FOTO: Mostphotos

Förra året gjorde Skogsstyrelsen en omfattande inventering av hur skötselbehovet i över 12 000 skyddade områden ser ut, och hur stort behovet är beroende på skogstyper och landskap.

”Väldigt eftersatt skötsel”

Då framkom att i över hälften av de skyddade skogarna är den naturvårdande skötseln eftersatt. I vart tredje område är behoven så akuta att de utgör ett hot mot naturvärdena, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Inventeringen visar svart på vitt att skötseln är väldigt eftersatt i många områden. Görs inte skötselinsatserna riskerar naturvärden att kraftigt skadas och då kan vi förlora hela syftet med att skogen skyddats, säger Emma Liljewall, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

Hälften behöver insats

Av de inventerade områdena behöver 60 procent, runt 43 000 hektar, någon form av skötselinsats för att naturvärdena inte ska gå förlorade och för att kunna utvecklas, på kort eller lång sikt.

Inget särskilt anslag

2018 fick Skogsstyrelsen öronmärkta pengar till arbetet med naturvårdande skötsel. Men annars finns inget särskilt anslag för detta. Under de senaste åren har pengarna räckt till naturvårdande skötsel på omkring 300 hektar om året.

– Inventeringen visar att vi tillsammans med markägare och entreprenörer har ett berg av insatser framför oss. Men med nuvarande budget är detta vad vi har möjlighet att genomföra, säger Emma Liljewall.

Kort och lång sikt

Insatserna innefattar att ta bort gran, glesa ur skogarna för ljus eller frihuggning av gamla träd, och i vart tredje fall krävs insatserna inom de närmaste fem åren.

Insatser på längre sikt kan handla om mer bete av tamboskap och fler naturvårdsbränningar.

Störst behov i söder

Det är i södra delen av Sverige, Västra Götaland, Östergötland och söderut som behovet av skötsel är störst, där har 71 procent av områdena skötselbehov.

I Norrland behöver 43 procent insatser och i Mellansverige är siffran 53 procent.

Fakta: Så här ser behoven ut

Halland 85 %

Stockholm 82 %

Uppsala 78 %

Västra Götaland 74 %

Jönköping 71 %

Kronoberg 71 %

Blekinge 70 %

Västmanland 68 %

Kalmar 67 %

Östergötland 67 %

Skåne 66 %

Värmland 61 %

Gävleborg 55 %

Jämtland 52 %

Örebro 50 %

Södermanland 45 %

Västerbotten 42 %

Västernorrland 40 %

Norrbotten 37 %

Gotland 34 %

Dalarna 25 %

Riket 58 %

LÄS MER: Skogsägare kan själva få inventera nyckelbiotoperLÄS MER: Så mycket skog skyddas i Sverige

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen