Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 5 februari 2019

Stor ökning av skyddad skog

Förra året ökade den nya arealen biotopskyddad skog med 51 procent och arealen nya naturvårdsavtal med 22 procent, jämfört med 2017. Det visar färsk statistik från Skogsstyrelsen.

 Skogsstyrelsen skyddade betydligt mer skogsmark med biotopskydd och naturvårdsavtal 2018 jämfört med 2017.
Skogsstyrelsen skyddade betydligt mer skogsmark med biotopskydd och naturvårdsavtal 2018 jämfört med 2017. FOTO: Ann Lindén

Skogsstyrelsen beslutar om formella skydd för skogsmark som biotopskydd och naturvårdsavtal. Under 2018 fattade Skogsstyrelsen beslut om 304 nya områden med biotopskydd som totalt omfattade 1 864 hektar produktiv skogsmark.

Fakta: Vad är biotopskydd och naturvårdsavtal?

Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en markägare och Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller en kommun. Syftet med naturvårdsavtalet är att utveckla och bevara naturvärden eller sociala värden.

Källa: Skogsstyrelsen

Det är 51 procent mer än 2017. Skogsstyrelsen tecknade också 120 nya naturvårdsavtal på totalt 1 012 hektar produktiv skogsmark, vilket också är en ökning, med 22 procent mer än 2017.

Kunde ersätta markägare

Anledningen till den stora ökningen är enligt Skogsstyrelsen enkel.

– Vi fick en betydligt högre budget 2018 än tidigare år för att kunna ersätta markägare när skogen ges ett formellt skydd och vi har också kunnat leverera, säger Johan Åberg, Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Mindre skydd 2019

Den skog som skyddas formellt, både som biotopskydd och med naturvårdsavtal, är framförallt äldre naturskogsartade skogar. Men under 2018 tecknades även sex naturvårdsavtal med syftet att skydda och bevara skogar som har höga sociala värden. Det innebär att det nu finns totalt 14 sådana avtal på sammanlagt 80,8 hektar produktiv skogsmark.

Mindre i år

För den skogsmark som skyddades 2018 betalade Skogsstyrelsen en ersättning på 318 miljoner kronor, varav 288 miljoner kronor för biotopskydd och 30 miljoner för naturvårdsavtal.

– Vi kommer inte kunna skydda lika stora arealer under 2019 eftersom pengarna vi fått är en tredjedel av förra årets budget, säger Johan Åberg.

Värmland i topp

Flest nya biotopskydd bildades i Värmlands län med 44 stycken, följt av Stockholm med 25, Norrbotten med 23 och dalarna med 22 nya biotopskyddade områden. Ser man till arealen toppar Värmlands län med 219 hektar, tätt följt av Norrbotten med 187, Dalarna med 186 hektar och Stockholms län med 146 hektar.

När det gäller nya naturvårdsavtal bildades överlägset flest i Norrbottens län med 14 stycken till en total yta av 244 hektar.

Fakta: Så mycket skog skyddas totalt med biotopskydd och naturvårdsavtal

Biotopskydd

Antal: 8 307 stycken

Areal: 29 507 hektar produktiv skogsmark

Kostnad: 2 322 miljoner kronor i ersättning

Naturvårdsavtal

Antal: 5 393 stycken

Areal: 33 868 hektar produktiv skogsmark

Kostnad: 506 miljoner kronor i ersättning

LÄS MER: Halverad budget för NaturvårdsverketLÄS MER: Lövin lovar mer pengar till Naturvårdsveket

Relaterade artiklar

Till toppen