Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 23 september 2017

Stor efterfrågan på skogsindustrins produkter

Det är i Asien, och framför allt i Kina, som den största ökningen på efterfrågan av skogsindustriprodukter sker. Kina kommer att bli en allt viktigare marknad för Sverige och Finland.

– Ett område som verkligen utmärker sig är sågade trävaror. Där ökar Kina importen flerfaldigt, överraskande är att resten av Asien inte visar en likadan utveckling, säger Henry Schneider, Indufor.

 Henry Schneider, Indufor, och Sven-Erik Hammar, LRF Skogsägarna, på skogsägartinget.
Henry Schneider, Indufor, och Sven-Erik Hammar, LRF Skogsägarna, på skogsägartinget. FOTO: Marie Henningsson

Henry Schneider var inbjuden till skogsägartinget i Värö häromveckan för att prata om skogsindustriprodukter och världsmarknad.

”Högljudd diskussion i Finland”

Konsultföretaget Indufor har inriktning mot skogsbranschen och Henry Schneider konstaterar att Kina är en allt viktigare marknad för både Sverige och Finland. Båda länderna har planerade investeringar inom skogsindustrin som kommer att svälja mer virke och som kommer att kunna producera mot en ökande efterfrågan.

– Det är en högljudd diskussion i Finland: Ska vi ta de sista pinnarna i skogen för att producera toapapper till Kina. Men Naturresursinstitutet har räknat ut att en uthållig årlig avverkning i Finland är cirka 85 miljoner kubikmeter, i dag avverkas cirka 60 miljoner kubikmeter, säger Henry Schneider.

”Vår råvara eftertraktad i framtiden”

Att alla de planerade investeringarna inom skogsindustrin i Finland kommer att byggas tror han dock inte på.

– Det är helt orealistiskt att alla planerade investeringar förverkligas. Men virkestillgångarna räcker till för bekräftade investeringar i våra länder. Vår råvara, långfibrig barrved, kommer att vara eftertraktad i framtiden och skogsägarna i Sverige och Finland kan nog vara lugna, säger Henry Schneider.

 Henry Schneider, Indufor.
Henry Schneider, Indufor.

Efterfrågan på skogsindustriprodukter ökar av flera anledningar, bland annat på grund av höjd levnadsstandard, höjd förväntad ålder som leder till ökad efterfrågan på vissa produkter, högre utbildning som leder till ökad miljömedvetenhet.

Samtidigt som efterfrågan ökar sker det en förändring i markanvändningen globalt. Mer mark behövs för produktion av mat och energi. Men enligt Henry Schneider är de tingen risk att skogen inte räcker till.

– Skogen kommer att räcka till. Frågan är bara till vilket pris. Det kommer att krävas en omdisponering av markanvändningen globalt sett. Skogsmark kommer att tas i anspråk för att producera mat. Urbaniseringen kommer att vara en betydande faktor.

Mer privatägd skog

Skogsägandet förändras också. Allt mer mark kommer att ägas privat, eller på ett sätt som påminner om privat ägande. Det blir fler privata mindre skogsägare, men även fler större investerare kommer att äga mer skog.

Plantageskogsbruket kommenterar han också. I dag är 2-4 procent av hela markarealen i världen tropiska plantager. Virket går lika mycket till industrin som till energi.

– De kommer knappast att utökas. Men jag tror däremot på en ökning av förbättrade metoder för att sköta plantagerna. Dock tror jag inte att plantageskogsbruket globalt sett kommer att vara avgörande för virkesutbytet.

Det pågår en utveckling av nya produkter, men det är de traditionella användningsområdena som för träprodukter som kommer att vara motorn i skogsindustrin lång tid framöver.

Relaterade artiklar

Till toppen