Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 12 juli 2019

Staten överklagar domen i artskyddsärende

Staten överklagar domen som ger en markägare rätt till full marknadsersättning för nekad avverkning på grund av artskyddsförordningen.

FOTO: Ulf Ekström

Det är genom Kammarkollegiet som staten nu väljer att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen.

– Det här är första gången ersättning prövas i ett artskyddsärende. Därför behöver frågan få möjlighet att avgöras i en högre instans, säger Cecilia Hedman, chefsjurist vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Försvårat pågående markanvändning

I förra veckan kom domen från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Där beslutades att markägaren har rätt till ersättning från staten på nästan 3,4 miljoner kronor, plus ersättning för rättegångskostnader. Som skäl till sitt beslut skriver domstolen att Skogsstyrelsens beslut avsevärt har försvårat den pågående markanvändningen, och att markägaren därför har rätt till ersättning för det intrång som beslutet medför.

Nekades avverkning

Målet handlar om Hargs Bruk som i maj 2015 anmälde en planerad föryngringsavverkning till Skogsstyrelsen. Anmälan handlade om ett område på 17,4 hektar i Östhammar. Skogsstyrelsen beslutade i oktober 2017 att, med stöd av miljöbalken, förbjuda all form av avverkning inom det anmälda området. Som skäl för beslutet uppgav Skogsstyrelsen att föryngringsavverkning skulle innebära att tjäderns fortplantningsområden eller viloplatser skulle skadas eller förstöras, och att åtgärden därmed riskerade att skada eller omintetgöra naturvärden.

Stämde staten

Hargs Bruk överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen som i januari 2018 avslog överklagandet. Då sökte bolaget dispens hos Länsstyrelsen som även den avslogs. Hargs Bruk valde då att stämma staten för att få ersättning för den nekade avverkningen.

Skogsstyrelsen vill i nuläget inte gå in närmare på varför de väljer att överklaga utan kommer att utveckla grunderna för överklagandet i ett senare skede.

LÄS MER: Markägare får ersättning för avverkning stoppad av tjäder

Relaterade artiklar

Till toppen