Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 8 juli 2017

Stark utveckling – men oro för framtida virkesförsörjning

Det går bra nu för svensk skogsindustri. Men även om trenden är positiv finns oro för den framtida tillgången på råvaror.

 Produktionen av sågade trävaror ökar. Men skogsindustrin är bekymrad över att äganderättsfrågor, Artskyddsförordningen och naturskyddsåtgärder ska göra det svårare att förse industrin med virke i framtiden.
Produktionen av sågade trävaror ökar. Men skogsindustrin är bekymrad över att äganderättsfrågor, Artskyddsförordningen och naturskyddsåtgärder ska göra det svårare att förse industrin med virke i framtiden. FOTO: Rolf Segerstedt

Försäljningen av grafiskt papper har ökat för första gången på flera år. Samtidigt fortsätter produktionen av papper, förpackningsmaterial och sågade trävaror att öka. Det visar Skogsindustriernas rapport ”Så går det för skogsindustrin” som ges ut fyra gånger om året.

Den totala massaproduktionen har ökat med sex procent till 5,2 miljoner ton. Tillverkningen av tidningspapper har ökat med nästan fyra procent, i år har det producerats 424 000 ton tidningspapper, enligt rapporten.

Positiv trend för kartong

När det gäller förpackningsmaterial pekar kurvorna också uppåt. Under de fem första månaderna av året har hela segmentet ökat med fem procent. Kartongproduktionen har ökat med sju procent till 1,3 miljoner ton och wellpappmaterial har ökat med fem procent.

Det ser också bra ut när det gäller exporten av skogsindustriprodukter som ökade med åtta procent till 33,5 miljarder kronor under årets första kvartal. Värdet för sågade trävaror har ökat med 10 procent till 6,9 miljarder kronor och värdet för papper har ökat med åtta procent till 19,6 miljarder kronor.

Äganderättsfrågor oroar

Men även om det ser ljust ut finns det också trender som oroar. I rapporten är författarna bekymrade över den framtida tillgången på råvara.

”En osäkerhet kring framtida virkesförsörjning till industrin verkar direkt hämmande på investeringsbeslut. I dag finns det flera oroande tecken på att utvecklingen inom ägande- och brukanderätten går åt fel håll”, skriver Linda Eriksson i rapporten.

Fyra förslag för framtiden

Hon föreslår också fyra åtgärder för att säkra förutsättningarna för skogsindustrin.

Den första åtgärden är att skogsvårdslagen inte ska omfattas av klagorätt för miljörörelsen. Den andra är att Artskyddsförordningen utreds för att säkerställa att den svarar mot de krav som ställs i EUs direktiv. Den tredje åtgärden är att se över nyckelbiotopsbegreppet. Den fjärde åtgärden är att markägaren alltid ska få ersättning om staten vill skydda skogsmark från brukande.

PREMIUMLÄSNING: Personalbrist inom skogsbruket – hundratals tjänster tillsätts inte

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen