Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 21 januari

Stämmer staten för stoppad avverkning

Två skogsägare utanför Åseda i Kronobergs län stämmer med Södras hjälp staten för att man inte får avverka 2 hektar i sin skog.

 Orkidén knärot.
Orkidén knärot.

Skogsstyrelsen har stoppat avverkningen med hänvisning till artskyddsförordningen eftersom orkidén knärot växer i skogen.

– Nu är det upp till bevis om rätt till ersättning gäller för markägare som får begränsade möjligheter eller förbud att bruka sin skog. Vår tolkning, bland annat utifrån vad som uttryckts i rättspraxis, är att ersättningsrätt klart och tydligt föreligger, säger Mattias Johansson, chefsjurist på Södra.

Ej nyckelbiotop

Både länsstyrelsen i Kronoberg och Skogsstyrelsen är tydliga med att skogsområdet i övrigt inte har sådana värden att det är aktuellt med formellt skydd. Det är inte heller klassat som nyckelbiotop. Den stoppade avverkningen är i en gammal blandskog med tall och gran.

Upptäckte knärot

Det var under hösten 2018 som Skogsstyrelsen hindrade en planerad avverkning på skogsfastigheten, på grund av att man hittat orkidén knärot i området.

Avverkningsförbudet omfattar cirka 2 hektar av de 2,8 hektar som anmälts för slutavverkning och innebär att markägarna hindras att bedriva skogsbruk på delar av sin fastighet.

LÄS MER: Avverkningsförbud på grund av artskyddsförordningen ökar

”Ägarna bör ersättas”

– Vi behöver testa ersättningsfrågan och det här är ett bra fall att göra det på. Om marken i praktiken görs obrukbar är det utifrån det egendomsskydd som grundlagen och Europakonventionen stadgar självklart att ägarna bör ersättas, säger Tomas Rahm, miljöchef Södra Skog.

Avverkningsförbud 2 hektar

I ansökan om stämning likställs förbudet med om det inrättats ett biotopskydd eller naturreservat. Med de regler som gäller vid all framtidsupplåtelse bedöms marknadsvärdet vid en försäljning uppgå till 539 000 kronor.

”Stämma staten”

Det är också den summan markägaren yrkar på att få i ersättning av staten.

LÄS MER: Markägarna kräver ersättning av staten

– Vi kan inte vänta på att politiska utfästelser om att artskyddsförordningen ska ses över ska realiseras. Det finns uppenbarligen inget annat sätt att ta sig förbi de ständiga förseningarna och bortförklaringarna än att stämma staten på ersättning, säger Tomas Rahm.

FAKTA : Knärot

Knärot (Goodyera repens) är en lågväxt orkidé som förekommer i nästan hela landet, men saknas på kalfjället. Den är ganska vanlig i mossrika barrskogar, till exempel i blåbärsgranskog. Den växer ofta i mossan på stenar och block där dess jordstam kan växa fritt. Knärot är rödlistad som nära hotad i den svenska rödlistan 2015 och är fridlyst i hela landet.

Källa: Naturvårdsverket

Relaterade artiklar

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

[article_FBShare type=shares ]
[article_FBShare type=comments ]
Till toppen