Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 14 januari 2019

Södra stödjer forskning

Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning fortsätter att dela ut miljoner. Nu får sex nya forskningsprojekt dela på 5,4 miljoner kronor

 Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse och skogsstrateg i Södra.
Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse och skogsstrateg i Södra. FOTO: Södra

Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har totalt sedan starten 1995 delat ut 180 miljoner kronor för att främja forskning och utveckling som har betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.

Kunskap om tillväxt

– En ökad användning av trä och skogliga produkter utgör en central del av omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför satsar vi även på ökad kunskap om skogens tillväxt, vilket ligger i linje med Södras hållbarhetsmål, säger Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse i ett pressmeddelande.

Sex forskningsprojekt

Vid sitt senaste möte, i december 2018, delade Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning ut 5,4 miljoner kronor till olika forskningsprojekt.

Forskning för bättre insatser

Varför angreppen av granbarkborre ökar under extremt varma och torra somrar, och hur tillväxten i yngre och medelålders skog kan stärkas är ett par av de frågor som forskare beviljats anslag för att undersöka närmare.

– Angreppen av granbarkborre orsakar stora problem för skogsbruket. Vi har nu beviljat medel till ett forskningsprojekt som kan fördjupa vår kunskap, vilket på sikt ger oss bättre förutsättningar till mer effektiva insatser, säger Göran Örlander.

Beviljade projekt är:

1. Förbättrad styrning av gallringsarbetet för ökad tillväxt i yngre och medelålders skog. Johan Möller, Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk

2. Varför ökar risken för angrepp av granbarkborre under extremt varma och torra somrar. Martin Schroeder, Sveriges Lantbruksuniversitet

3. Från insekticider till mekaniska skydd mot snytbagge – konsekvenser på plantöverlevnad och tillväxt. Karin Hjelm, Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk

4. Uppföljning av hybridasp och poppel planterad efter stormen Gudrun. Nils Fahlvik, Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk

5. Maskinell rotryckning – långvariga ekonomiska förutsättningar. Back Tomas Ersson, Sveriges Lantbruksuniversitet

6. Skogsgödsling – anläggning av tillväxtförsök i sydsvenska granbestånd – Staffan Jacobson, Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen