Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 8 oktober 2018

Södra fortsätter striden mot publicering av avverkningsanmälningar

Södra tar ny strid mot Skogsstyrelsens publicering av avverkningsanmälningar utan markägarens godkännande. Nu tar man stöd av den nya Dataskyddsförordningen

 Göran Örlander, längst till höger, är skogstrateg på Södra och kritisk mot de digitala publiceringarna av avverkningsanmälningar.
Göran Örlander, längst till höger, är skogstrateg på Södra och kritisk mot de digitala publiceringarna av avverkningsanmälningar. FOTO: Härje Rolfsson

I våras fick Skogsstyrelsen, genom en dom i kammarrätten, rätt att fortsätta publicera avverkningsanmälningar digitalt, utan markägarnas samtycke.

LÄS MER: Klartecken för digitala publiceringar av avverkningsanmälningar

– Det är vår uppfattning att den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, som infördes inom hela EU kort efter domen ger ett starkare skydd för den enskilde när det gäller behandling av personuppgifter, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

Överklagade

Södra har varit ombud för en markägare som överklagat publiceringen. En delseger var att markägaren fick rätt att överklaga, då Skogsstyrelsen hävdade att en sådan rätt inte förelåg.

LÄS MER: Ny prövning av avverkningsanmälningar

Förvaltningsrätten i Jönköping slog fast att Skogsstyrelsens beslut både är överklagningsbart och att personuppgifterna ska tas bort på markägares begäran. Skogsstyrelsen överklagade och i mars i år upphävde Kammarrätten domen.

– I och med att lagstiftningen förändrats går vi nu vidare och bistår samma markägare med ett nytt överklagande till Förvaltningsrätten, fortsätter Göran Örlander.

Hot mot integritet

Södra anser att Skogsstyrelsens publiceringar innebär ett alltför stort intrång i den personliga integriteten och utgör en onödig exponering av näringsverksamhet. Uppgifterna används bland annat av olika intressegrupper som har som mål att stoppa pågående markanvändning.

LÄS MER: Skogsstyrelsen fortsätter publicera avverkningar

– Om Skogsstyrelsen vill fortsätta att publicera detaljerade kartuppgifter där avverkningsanmälningar läggs ut till allmän beskådan bör markägarna först ge sitt godkännande, fortsätter Göran Örlander.

Hösten 2016 ställde Södra frågan till 300 markägare om de godkänner digital publicering av deras slutavverkningar. 97 procent svarade nej.

Relaterade artiklar

Till toppen