Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 23 december 2017

Södra först ut med blå målklassning

När det görs en skogsbruksplan i Södras område tas numera hänsyn även till skogens vatten. Sedan drygt ett år ingår blå målklasser i den gröna skogsbruksplanen.

 65 procent av bäckarna klassar in under generell hänsyn vilket innebär att man som skogsägare ska ta den hänsyn som normalt krävs enligt miljöcertifiering och skogsvårdslagen.
65 procent av bäckarna klassar in under generell hänsyn vilket innebär att man som skogsägare ska ta den hänsyn som normalt krävs enligt miljöcertifiering och skogsvårdslagen. FOTO: Marie Henningsson

Bland skogsägarföreningarna är Södra först ut med att införa den blå målklassningen. Drygt ett år efter starten kan Per-Erik Larsson, vattenekolog på Södra, konstatera att i ungefär hälften av de cirka 1 500 planerna har det gjorts blå målklassning, det vill säga det att rinner bäckar genom dessa skogsmarker.

– Finns det en bäck i skogsmarken så finns det oftast två, säger Per-Erik Larsson, vattenekolog på Södra.

FAKTA: Blå målklasser

VG – Vattenmiljö med generell vattenhänsyn. Här visar man som skogsägare der hänsyn som normalt krävs enligt miljövertifiering och skogsvårdslagen.

VF – Vattenmiljö med förstärkt vattenhänsyn. Här finns en förstärkt ambition för kantzonen, mängden död ved och hänsynen vid körning.

VS – Vattenmiljö med särskilda åtgärder. Här är ambitionerna höga. Aktuella åtgärder kan vara återskapande nyskapande eller restaurering. Hur dessa åtgärder ser ut avgörs från fall till fall och beroende på målet med insatsen.

VO – Vattenmiljö som lämnas orörd. Här finns känsliga vattenmiljöer som mår bäst av orördhet. Dessa områden har redan eller kan få höga naturvärden.

Totalt har hittills mer än 70 mil målklassats i Södras område. Bäckarna har klassats i 2 016 delsträckor, varje delsträcka är i genomsnitt 350 meter.

65 procent av bäckarna klassar in under generell hänsyn, 20 procent under förstärkt hänsyn, 15 procent orört, bara några enstaka procent kräver särskilda åtgärder.

– Det här stämmer ganska väl med vad vi förväntade oss. Den största andelen bäckar klassar in under generell hänsyn vilket innebär att man som skogsägare ska ta den hänsyn som normalt krävs enligt miljöcertifiering och skogsvårdslagen, säger Per-Erik Larsson.

FOTO: Marie Henningsson

Det är bäckar som man gör blå målklassning för, inte för diken och sjöar. Det är inte alltid helt enkelt att skilja ett dike från en bäck.

– Planläggarnas svåraste fråga hittills har varit vad som är bäck och vad som är dike. Men det är inte det allra viktigaste i arbetet. Om ett gammalt dike har fått biologiska värden, till exempel att det finns fisk i det så klassar vi det som bäck. Vägdiken och diken som avvattnar området där det är anlagt räknas aldrig till bäckar. Kännetecknande för en bäck som klassas är också att den är vattenförande året runt, säger Per-Erik Larsson.

Med en naturvärdesbedömning av vattendragen visar den blå målklassningen ambitionsnivån för hänsynen till ett vattendrag och vilka åtgärder som kan göras.

– Vi har möten då vi utvärderar hur arbetet gått och hur vi går vidare, säger Per-Erik Larsson.

FAKTA: Övriga föreningar

Mellanskog: Har ännu inte kommit igång med Blå målklassning i sina planer men har för avsikt att göra det 2018.

Norra: Vi har inte valt att arbeta med blå målklassning i skogsbruksplanen generellt. Än har vi inte fått förfrågningar om den här tjänsten så vi ser att vi måste jobba vidare med utbildningar och kunskapsfrågorna gällande skogens vatten och har inte tagit ställning än hur vi ska gå vidare med det.

Norrskog: I vår del av landet är blå målklassning på skogsbruksplans- eller fastighetsnivå inte är så effektivt. För att komma vidare och skapa verklig nytta måste vi hitta en lösning som gör att vi kan hantera vatten på landskapsnivå och ta hänsyn till hela vattensystem. Just nu ser vi att användandet av laserdata gett oss helt nya möjligheter att ta hänsyn till vatten och markfuktighet när vi planerar våra avverkningar.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen