Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 31 augusti 2018

Skogsstyrelsen vill stoppa gran på tallmark

Skogsstyrelsen vill sätta stopp för plantering av gran på magra tallmarker. Det framgår av myndighetens utkast till nya föreskrifter för anläggning av skog.

 Här passar inte gran, enligt Skogsstyrelsen.
Här passar inte gran, enligt Skogsstyrelsen. FOTO: Ulf Aronsson

– Skälet är att granen inte har godtagbar produktionsförmåga på den typen av mark, säger Bert Krekula, tillsynsspecialist på Skogsstyrelsen.

Inte tvungen att välja tall

Konkret handlar det om att Skogsstyrelsen inte längre vill godkänna gran som huvudplantor i föryngringar på magra och torra marker (lingonmarker och sämre) samt på marker med tunt jordtäcke. Det innebär dock inte att man är tvungen att välja tall, påpekar Bert Krekula.

– Kravet är att man väljer ett trädslag som ger minst 60 procent av den produktion som det mest lämpliga inhemska trädslaget ger, i det här fallet tall. Det skulle till exempel kunna vara vårtbjörk eller lärk, säger Bert Krekula.

Förslag på förändringar

Skogsstyrelsen har under en tid arbetat med en översyn av de lagföreskrifter som styr hur ny skog ska anläggas. Arbetet har så här långt mynnat ut i ett antal förslag på ändringar. Förslaget har skickats på remiss till olika intressenter i skogsbruket och sista svarsdatum var i fredags.

Fakta: Några av Skogsstyrelsen förslag till ändringar:

· Senaste tid för hjälpplantering: när beståndet överstiger snitthöjden 1,3 meter.

· Nollytor (luckor) beaktas inte i återväxtinventering då de inte anses ge tillväxtförluster i beståndet som helhet.

· Inom 7 år ska man ha fått upp godkända plantuppslag vid naturlig föryngring i södra Sverige.

· Samråd med rennäring ska ske om markägaren planerar att byta trädslag.

· Hybridasp och poppel räknas enbart som främmande trädslag, inte som vegetativt förökade.

· Krav på återbeskogning inom 15 meter från jordbruksmark slopas. Syftet är att främja naturliga bryn mellan åker och skog.

· Ändrade krav på lägsta plantantal vid föryngring.

Granifiering pågår

Södras skogsstrateg Göran Örlander har länge sett ett stort problem med att tall ofta ersätts med gran i Götaland, något som brukar kallas för en pågående ”granifiering”. Och Göran Örlander är i sak positiv till att Skogsstyrelsen vill få bort granen från de magraste markerna. Samtidigt anser han att myndigheten tydligare bör peka på att det är tall, eller möjligen contortatall, som rekommenderas.

– Exempelvis björk är ännu mer olämplig än gran, den växer ingenting på så magra marker. Och björken är det trädslag som har haft det svårast i sommarens torka. Vi undrar om den ens kommer att överleva i vissa fall, säger Göran Örlander.

”Alternativ att staten betalar”

Södras remissvar har skrivits tillsammans med övriga skogsägareföreningar och LRF Skogsägarna. En av deras synpunkter är att det blir orimligt att en skogsägare, som föryngrar med tall, måste föryngra med tall igen om föryngringen underkänns på grund av viltskador.

– Då måste man istället kunna få sin föryngring godkänd i alla fall. Alternativet är att staten betalar för en ny tallföryngring alternativt godkänner gran. En enskild skogsägare rår ju inte över vilttrycket, säger Göran Örlander.

LÄS MER: Contorta föreslås bli tillåten i Götaland

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen