Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 7 februari

Skogsstyrelsen: Troligt med prövningstillstånd

Skogsstyrelsens chefjurist Cecilia Hedman tror att chanserna är mycket goda att Mark- och miljööverdomstolen tar upp de så kallade fjällnära domarna till prövning.

– Jag har mycket svårt att se att de inte tar upp domarna till prövning, säger Cecilia Hedman.

 Fjällnära skog.
Fjällnära skog. FOTO: Rolf Segerstedt

Skogsstyrelsen har genom Kammarkollegiet överklagat de så kallade fjällnära domarna, om ersättning till markägare som nekats avverka i fjällnära skog. Nu är det upp till Mark- och miljööverdomstolen att besluta om domarna ska ges prövningstillstånd.

Cecilia Hedman, chefsjurist på Skogsstyrelsen menar att chanserna till prövningstillstånd är mycket goda.

– Det här är ett mål som aldrig tidigare prövats och det saknas både tidigare domar och praxis, konstaterar hon.

Valt håll

Skogsstyrelsen menar att det trots domen i Mark- och miljödomstolen är oklart hur man ska se på tillståndsplikten för avverkning i fjällnära skog.

– Det finns tidigare domar men de pekar åt olika håll. Nu har Mark- och miljödomstolen valt ett håll, men vi tycker att det behöver prövas i en högre instans för att åstadkomma rättspraxis, förklarar Cecilia Hedman.

Håller med

Magnus Norberg på LRF Konsult är juridiskt ombud för skogsägarna som stämt staten. Han håller med i bedömning om att det är troligt att domarna kommer att ges prövningstillstånd i Mark- och miljödomstolen.

– Jag räknar med att de kommer att bevilja prövningstillstånd, då det är de första domarna som avser ersättningsrätt just på grund av nekade avverkningstillstånd, säger han.

Fakta: Prövningstillstånd

I de flesta fall krävs det så kallat prövningstillstånd för att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ett mål till prövning. Om Mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd kommer mark- och miljödomstolens avgörande att stå fast. För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, går en jurist vid Mark- och miljööverdomstolen igenom alla handlingar i målet och föredrar sedan målet muntligt för tre domare. Domarna prövar därefter om det finns skäl att bevilja prövningstillstånd.

Mark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd om det:

• kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande.

• behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt.

• är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.

• annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har som målsättning att avgöra prövningstillståndsfrågan i merparten av målen inom två månader efter att målet kom in till domstolen.

Källa: Mark- och miljööverdomstolen

Läs mer: ”Jag räknar med att domen står sig i högre instans”Skogsstyrelsen överklagar de fjällnära domarnaFjällnära målet: Markägarna vann mot staten

Relaterade artiklar

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

[article_FBShare type=shares ]
[article_FBShare type=comments ]
Till toppen