Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 20 juni

Skogsstyrelsen samlar viktig information i internt register

I ett internt register samlar Skogsstyrelsen information om potentiellt höga naturvärden på privata skogsfastigheter. Information som kan ha stor betydelse för skogsägare och skogsfastigheters värde.

 Skogsstyrelsen samlar tips om privat skogsmark som kan ha höga naturvärden i ett internt kartregister som kallas ”Tips naturvärden”. Informationen i registret kan leda till att områden senare registreras som nyckelbiotoper.
Skogsstyrelsen samlar tips om privat skogsmark som kan ha höga naturvärden i ett internt kartregister som kallas ”Tips naturvärden”. Informationen i registret kan leda till att områden senare registreras som nyckelbiotoper. FOTO: Gunnar Andersson

Skogsstyrelsen registrerar nyckelbiotoper på privata skogsägares fastigheter och publicerar informationen på sin hemsida.

Registret ej offentligt

Enligt nya uppgifter från tjänstemän på myndigheten finns ytterligare ett register med skogsområden hos Skogsstyrelsen. Registret, som inte är offentligt, innehåller områden med potentiellt höga naturvärden som Skogsstyrelsen kan komma att klassa som nyckelbiotop framöver. I dagsläget handlar det om omkring 3 200 områden.

– Det är områden som kan vara intressanta att titta på vid en inventering eller när det kommer in ärenden som berör de områdena, säger Alice Högström, inventeringsledare på Skogsstyrelsen.

 Alice Högström, Skogsstyrelsen.
Alice Högström, Skogsstyrelsen. FOTO: Ewa Nilsson

Underlag i arbetet

Det interna registret på Skogsstyrelsen kallas för ”Tips naturvärden” och har funnits i digital form sedan 2013.

– Vi betraktar den här informationen som ett arbetsmaterial. Det kan vara ett viktigt underlag i vårt arbete med bland annat ärendehandläggning som tillsyn av avverkningsanmälningar, rådgivning eller nyckelbiotopsinventering, förklarar Alice Högström.

Tips från allmänheten

Informationen får myndighetens kännedom om bland annat genom tips från allmänheten.

– Vi måste kunna ta emot och ta hand om information som allmänheten kommer med på ett strukturerat sätt och kunna hantera den tills vi har möjlighet att värdera uppgifterna och eventuellt göra en bedömning i fält, säger hon.

 Anna Treschow, rättspolitisk expert på LRF Skogsägarna.
Anna Treschow, rättspolitisk expert på LRF Skogsägarna. FOTO: Torbjörn Esping

”Information kan vara felaktig”

Anna Treschow, LRFs rättspolitiska expert, menar att det är i sin ordning att myndigheter har interna arbetsdokument. Men att det kan var ett problem om lösryckta iakttagelser från allmänheten får negativa effekter för enskilda skogsägare samt om information från allmänheten lagras utan omedelbar hantering av myndigheten.

– Sådan information kan ju vara helt felaktig. En inrapporterad iakttagelse från allmänheten ersätter inte myndighetens utredningsansvar och kan därför inte tillåtas få några förvaltningsrättsligt negativa effekter för en enskild, säger Anna Treschow.

”Tveksamt att publicera”

Skogsstyrelsen har i domstol drivit rätten att få publicera avverkningsanmälningar i sina karttjänster med hänvisning till transparens. Idag registreras alla inventerade nyckelbiotoper i en databas och offentliggörs av Skogsstyrelsen. Men när det gäller uppgifterna om potentiella nyckelbiotoper behåller Skogsstyrelsen informationen internt.

– Det är inte alla tips vi får som visar sig hålla höga naturvärden och för väldigt många tips har Skogsstyrelsen inte besökt området överhuvudtaget, därför skulle det kännas tveksamt att publicera den här informationen, som inte är kvalitetssäkrad, på våra offentliga karttjänster, förklarar Alice Högström.

Info om egen fastighet

Men informationen om att det eventuellt kan finnas skog med höga naturvärden på en fastighet kan vara viktig för en enskild skogsägare och för värderingen av en skogsfastighet.

– Markägare kan alltid höra av sig till närmaste Skogsstyrelsekontor för att få veta om vi har information om deras fastighet, säger Alice Högström.

Ej bearbetade uppgifter

Däremot kan inte någon annan som är intresserad få tillgång till uppgifterna. Vilket till exempel betyder att någon som tänker investera i en skogsfastighet inte kan få reda på om det finns information i registret som berör fastigheten.

– Så blir det eftersom vi betraktar det som arbetsmaterial. Uppgifterna är ju inte heller bearbetade och bedömda på sådant sätt att vi slutligt tagit ställning till vad uppgifterna faktiskt har för status för fastigheten, säger Alice Högström.

Relaterade artiklar

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

[article_FBShare type=shares ]
[article_FBShare type=comments ]
Till toppen