Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 17 september 2019

Skogsstyrelsen överklagar inte lavskrikedomar

Skogsstyrelsen kommer inte att överklaga de så kallade lavskrikedomarna från mark- och miljödomstolen.

– Vi har noga övervägt och kommit fram till att ännu en prövning i högre instans inte skulle ge ytterligare vägledning, säger Charlotta Ryd, Skogsstyrelsens distriktschef i Gävleborg, i ett pressmeddelande.

 Skogsstyrelsen kommer inte att överklaga de så kallade lavskrikedomarna.
Skogsstyrelsen kommer inte att överklaga de så kallade lavskrikedomarna. FOTO: Lars Johansson

Domarna från mark- och miljödomstolen gäller totalt fyra avverkningsanmälningar i Gävleborg där Skogsstyrelsen sagt nej till avverkning med hänsyn till att lavskrika häckar och har sin livsmiljö i områdena. Skogsstyrelsen bedömde då att ytterligare avverkning riskerade leda till en minskad livsmiljö för fågelarten.

Undanröjde Skogsstyrelsens beslut

Men i oktober 2017 beslutade mark- och miljödomstolen i Östersund att undanröja Skogsstyrelsens beslut att stoppa skogsägarnas avverkningar. Domstolen konstaterade då att Skogsstyrelsen inte är dispens- eller tillsynsmyndighet för artskyddet och att det istället är en arbetsuppgift för länsstyrelserna.

Inte prövat sakfrågan

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket överklagade mark- och miljödomstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen. Det resulterade i ett beslut att Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut om artskyddsärenden i samband med avverkningar och att skicka tillbaka ärendena till mark- och miljödomstolen eftersom den inte hade prövat sakfrågan.

För dåligt underlag

27 augusti i år kom mark- och miljödomstolens beslut i sakfrågan. Där konstaterar domstolen att det inte finns skäl att förbjuda avverkningarna och att de anmälda avverkningarna ska tillåtas. Enligt domstolens bedömning har Skogsstyrelsen inte haft ett underlag som ger stöd för att besluta om ett förbud mot de anmälda avverkningarna.

Gammal och osäker bedömning

Mark- och miljödomstolen menar att den utredning som Skogsstyrelsen haft som grund för sitt beslut att neka avverkning är bristfällig. I domskälen skriver domstolen bland annat att de observationer av lavskrika som Skogsstyrelsen lagt till grund för sin bedömning inte bara är gamla utan också osäkra.

Kan inte vara beslutsgrund

Domstolen menar dessutom att uppgifter som lämnats av privatpersoner knappast kan läggas till grund för ett beslut om att förbjuda en avverkning.

– Vi kommer fortsatt att avgöra varje fall enskilt men efter domarna kommer Skogsstyrelsen självklart att se över om det är något i våra arbetssätt som behöver justeras eller skruvas på när det gäller vilket underlag som krävs och vilket ansvar som ligger på markägaren, säger Charlotta Ryd.

Rätt att avverka

Att Skogsstyrelsen inte överklagar domarna från mark- och miljödomstolen innebär att markägarna i de fyra fall som prövats har rätt att avverka när domen vinner laga kraft.

Läs mer: Markägarna får avverka i lavskrikemålenLäs mer: Anders fick rätt mot Skogsstyrelsen

Relaterade artiklar

Till toppen