Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 1 september 2017

Skogsstyrelsen överklagar dom om avverkningsanmälningar

Skogsstyrelsen överklagar domen från förvaltningsrätten om publicering av avverkningsanmälningar på nätet.

 Skogsstyrelssen överklagar dom om publicering av avverkningsanmälningar på nätet.
Skogsstyrelssen överklagar dom om publicering av avverkningsanmälningar på nätet. FOTO: Rolf Segerstedt

Skogsstyrelsen kommer inte att ändra något när det gäller publicering av avverkningsanmälningar på nätet med anledning av domen i Förvaltningsrätten.

– Domen är svag och vi kommer att överklaga. Skogsbruket vinner mycket på öppen redovisning, säger Patrik André, enhetschef på Skogsstyrelsen.

Kränker inte

Han menar att den kartbild med angivna avverkningar som myndigheten publicerar inte kränker integriteten.

Kartan det handlar om finns på Skogsstyrelsen.se

– Man kan se vilken skog som ska avverkas men i övrigt finns inga uppgifter där kring ägare eller vilka hänsyn som ska tas. Det finns mycket mer uppgifter kring enskilda personer hos Eniro eller Hitta på nätet än vad som anges här, säger Patrik André.

Är det inte så att med kartbilden som stöd kan en intresserad leta sig fram till vem som är ägare av fastigheten via andra offentliga dokument?

– Det stämmer men det kräver en hel del arbete. Skogsbruk är ju inte något brottsligt och avverkning är en naturlig del av markanvändningen på skogsmark.

Öppen verksamhet

Han menar att näringen som helhet har mycket att vinna på att vara öppen med sin verksamhet, det finns ingen anledning till något hemlighållande.

– Det är viktigt att kunna redovisa att de avverkningar som görs också är korrekt anmälda. Den insikten fick vi efter Gudrun och därför utvecklades det här systemet som funnits i tio år nu, säger Patrik André.

Han betonar att uppgifterna dessutom är en viktig del i att utveckla digital användning internt i skogsbruket.

– Det finns planeringsvinster och rationaliseringar att göra för näringen och de är viktigare än frågan om avverkningarna på kartan, hävdar Patrik André.

Läs mer: Dom: Fel att publicera avverkningsanmälningar på nätet

Relaterade artiklar

Till toppen