Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 9 juni 2019

Skogsstyrelsen lägger över ansvar på skogsägarna

Skogsstyrelsen upphör med att skicka avverkningsärenden och anmälningar om samråd om olika skogsbruksåtgärder till andra myndigheter. Nu får skogsägare och skogsföretag själva se till att samrådshandlingar för olika skogsbruksåtgärder kommer till andra myndigheter.

 Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skogsägarna.
Bild 1/2 Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skogsägarna. FOTO: norra skogsägarna
 Magnus Viklund, chef för tillsynsenheten på Skogsstyrelsen.
Bild 2/2 Magnus Viklund, chef för tillsynsenheten på Skogsstyrelsen. FOTO: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen kommer från och med 1 juni inte längre att skicka uppgifter i avverkningsärenden vidare till andra myndigheter som berörs av ärendet. Det betyder att det blir skogsägarna och skogsföretagen som måste se till att handlingarna kommer till andra myndigheter som berörs.

– Att Skogsstyrelsen, utan någon som helst förvarning och med så kort framförhållning, meddelar om så påtagliga förändringar i myndighetens arbetssätt är verkligen olyckligt, säger Jonas Eriksson, medlemschef på Norra skogsägarna.

Håller med

Magnus Viklund, chef för tillsynsenheten på Skogsstyrelsen, håller med om att förändringen kommer med kort varsel.

– Det är vi medvetna om och tar förstås till oss av synpunkterna kring detta. Det är just därför vi varit noga med att skicka ut till alla berörda så snart vi bara kunde efter det att beslutet var taget, säger han.

Spara pengar

Anledningen till att Skogsstyrelsen inte längre ska skicka informationen till andra myndigheter på papper är för att spara pengar.

– Vi är just nu i en tuff ekonomisk situation där vi behöver hitta effektiviseringar som ger effekt under året. Att i det läget rationalisera bort en manuell pappershantering vi egentligen inte är skyldiga att erbjuda känns ändå naturligt, förklarar Magnus Viklund.

Får sköta det digitalt

Uppgifterna om avverkningsärenden är även i fortsättningen tillgängliga via Skogsstyrelsens webbplats. Om man gör en avverkningsanmälan via Mina sidor på Skogsstyrelsens webb, har man möjlighet att välja att även skicka anmälan till länsstyrelsen, vilket då sker automatiskt.

– De digitala systemen har ända från början varit tänkt som ett sätt att skicka in ärenden till flera olika myndigheter samtidigt, förklarar Magnus Viklund.

Måste nå rätt myndighet

Den riktigt stora skillnaden är att det nu är markägaren som måste se till att de uppgifter i avverkningsanmälan eller ansökan om avverkning som ska till andra myndigheter når fram till rätt myndighet. Det kan exempelvis handla om fornlämningar där man behöver ta kontakt med länsstyrelsen eller information om vattenskyddsområden som berör kommunen.

– Risken för felaktigheter är uppenbar. Skogsstyrelsen bör omgående ompröva sitt beslut eller åtminstone skjuta fram förändringen till dess att företagen hinner se över sina rutiner, konstaterar Jonas Eriksson.

Meddelar markägaren

Men Magnus Viklund håller inte med.

– Vi kommer att meddela markägaren om ett ärende som har kommit in till Skogsstyrelsen egentligen ska handläggas av en annan myndighet, till exempel ärenden som är tillstånds- eller anmälningspliktiga hos länsstyrelsen eller kommunen, vilket minskar risken för att något missas, säger han.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen