Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 28 juni 2019

Skogsstyrelsen hänvisar till nationellt regelverk

Trots att markägarnas rapport om 30 nyangripna granar tänker Skogsstyrelsen inte vidta några åtgärder för att stoppa spridningen av granbarkborrar. Myndigheten hänvisar till ett nationellt regelverk. I ett intilliggande naturreservat gör länsstyrelsen tvärtom.

 Vindfällen och stående träd är angripna av granbarkborren.
Vindfällen och stående träd är angripna av granbarkborren. FOTO: Mats P Ostelius

”Skogsstyrelsen har ett ansvar för att biotopskyddsområden vårdas och förvaltas på ett ansvarsfullt sätt så att det gynnar den biologiska mångfalden”, skriver skogsstyrelsen bland annat till markägarna.

Gynnar inte mångfalden

Men åtgärder som motverkar spridning av granbarkborre gynnar inte den biologiska mångfalden, enligt Emil Bengtsson, distriktschef på Skogsstyrelsen i Göteborg. Dessutom bedömer Skogsstyrelsen att spridningen inte sker i en takt som riskerar att förstöra de naturvärden som gett upphov till områdesskyddet.

 Emil Bengtsson, distriktschef Göteborg, Skogsstyrelsen.
Emil Bengtsson, distriktschef Göteborg, Skogsstyrelsen. FOTO: Skogsstyrelsen

– De högsta naturvärdena är knutna till tall och asp. Skogsstyrelsen har gått in med åtgärder där det främst har handlat om naturvärden knutna till gran samtidigt som angreppen har varit mer omfattande, säger Emil Bengtsson.

Varför vidtog då Skogsstyrelsen åtgärder i det här området 2007 och 2008?

– Jag var inte med då så jag kan inte svara på det. Men vi gör en gedigen beredning av sådana här ärenden och följer gemensamma riktlinjer på nationell nivå, säger Emil Bengtsson.

Krävs dispens

Han säger också att markägarna, på egen bekostnad, kan randbarka vindfällen även om det krävs dispensansökan för att få fälla träd, även om de är angripna.

– Men vi har ännu inte fått in någon dispensansökan, säger Emil Bengtsson.

 Kjell Mohlin, länsstyrelsen i Jönköpings län.
Kjell Mohlin, länsstyrelsen i Jönköpings län. FOTO: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen randbarkar

Kjell Mohlin, naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen i Jönköpings län, genomför randbarkning av vindfällen i det intilliggande naturreservat som också hör till Stensjökvarns gård.

– Skogsstyrelsen handlar säkert enligt sitt regelverk. Men det finns en risk att barkborrar kan sprida sig in i reservatet från biotopskyddsområdet. Finns det mer än 20-25 angripna granar så brukar det fortsätta, säger Kjell Mohlin.

 Länsstyrelsen har randbarkat granar i det intilliggande naturreservatet.
Länsstyrelsen har randbarkat granar i det intilliggande naturreservatet. FOTO: Mats P Ostelius

Läs mer: Stopp för spridning av barkborrar från nationalpark

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen