Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 31 oktober 2018

Skogsstyrelsen föreslår nya regler vid plantering

Gran förbjuds som huvudplanta på torra och magra tallmarker och contorta blir tillåtet i södra Sverige. Det är Skogsstyrelsens slutgiltiga förslag till regeringen för att modernisera reglerna när skogsägare ska plantera ny skog.

 Granplantor på plantskola.
Granplantor på plantskola. FOTO: Mats P. Ostelius

Som Land Skogsbruk kunde berätta redan i augusti har Skogsstyrelsen haft uppdraget från regeringen att se över de föreskrifter som reglerar hur skogsägaren ska få upp ny skog efter en avverkning.

Nu har det slutgiltiga förslaget lämnats till regeringen. Förenklade och likvärdiga krav på antal huvudplantor för barrträd och björk, samt att gran inte ska tillåtas som huvudplanta på torra och magra tallmarker är några av Skogsstyrelsens förslag.

”Behov att uppdatera”

– Vi får hela tiden ny kunskap och förutsättningarna förändras över tid, inte minst med tanke på klimatförändringarna. Därför ser vi behovet att uppdatera och förtydliga föreskrifterna på en mängd olika områden för att skogsägaren ska kunna anlägga ny skog med krav som baseras på ny kunskap, säger Bert Krekula, tillsynsspecialist på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

I Skogsstyrelsens rapport som lämnas över till regeringen finns flera förslag som gör reglerna tydligare på en rad punkter:

  • Samma krav på antal huvudplantor för barrträd och björk. I dag är det olika krav på antal beroende på trädslag.
  • Förenklade krav på antal huvudplantor kopplat till olika markförhållanden. I dag skiljer sig kraven åt beroende på hur bördig marken är.
  • Gran ska inte tillåtas som huvudplanta på torra och magra tallmarker eller på marker med tunt jorddjup. I södra Sverige är det idag vanligt att gran planteras på mindre lämpliga marker för att undvika risken för svåra viltskador på tall. Den framtida utvecklingen för gran på dessa marker är synnerligen riskabel.
  • Forskningen visar att mindre luckor (ytor där det inte finns några plantor) har liten inverkan på trädens tillväxt. Därför ska det inte längre ha någon betydelse om Skogsstyrelsen vid tillsyn ser mindre luckor i en föryngring.
  • Vid naturlig föryngring i södra Sverige förlängs den längsta tillåtna tiden för att det ska komma upp plantor från fem år till sju år.
  • Förbudet mot att använda contortatall i södra Sverige samt inom 1 km från nationalparker och reservat föreslås tas bort. Samtidigt föreslås krav på försiktighet vid användning av contortatall och andra främmande trädarter i känsliga miljöer. De allmänna råden förtydligas om vilken hänsyn som måste tas i renskötselområdet. En förteckning med de inhemska trädarterna bör tas in i föreskrifterna. Övriga trädarter och artificiella hybrider betraktas som främmande. Till dessa ska poppel och hybridasp räknas in.
  • Tillåt nya kantzoner på 15 meter från jordbruksmark där plikten att få upp ny skog efter avverkning tas bort. Det kan skapa brynmiljöer som är viktiga för biologisk mångfald och tar inte näring från åkermarken.

Ladda ner hela Skogsstyrelsens rapport HÄRLÄS MER: Skogsstyrelsen vill stoppa gran på tallmark

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen